Delen

(Her)aanleg fietspad Marnixdreef

Stad Lier blijft zich inzetten op de herstelling en vernieuwing van de fietsinfrastructuur. In 2020 plant de stad de aanleg van een nieuw fietspad in de Marnixdreef. De plannen van het voorontwerp (niet-definitief) vind je op deze pagina.

Studiebureau Sweco werkt nu verder het definitief ontwerp af zodat er een bouwaanvraag kan worden ingediend. Dit ontwerp zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek om na te gaan of er bezwaren zijn tegen de stedenbouwkundige aanvraag. De start van het openbaar onderzoek wordt aangekondigd met gele affiches in de straat. Tijdens deze periode van het openbaar onderzoek kan je een afspraak maken om de plannen in te kijken. Dit kan door online een afspraak te maken voor ‘Stedenbouw: Openbaar onderzoek’ met vermelding heraanleg fietspad Marnixdreef of telefonisch via tel. 03 8000 300.

Opgelet: de plannen voor Marnixdreef bevinden zich momenteel nog in ontwerpfase. Er is dus nog geen openbaar onderzoek lopende.

Van zodra de bouwaanvraag is goedgekeurd, kan er een aannemer gesteld worden. Voor de werken starten, zullen de stad, de aangestelde aannemer en het studiebureau nog een bewonersvergadering organiseren om de bewoners in te lichten over de werken, planning en fasering en de verkeersmaatregelen die hierbij nodig zijn.

In het voorontwerp is het volgende opgenomen:

  • De (her)aanleg van de fietspaden vanaf kruispunt Kesselsesteenweg tot de grens met Nijlen (Kessel). Er wordt hierbij een veilige en kwalitatieve comfortabele fietsverbinding gerealiseerd. De scherpe bochten met beperkte zichtbaarheid worden verkeersveiliger gemaakt met voldoende afscheiding tussen fietspad en rijbaan, ter hoogte van de zijstraten wordt de zichtbaarheid van de fietser verbeterd en de kruispunten worden uitgevoerd in een rode kleur.
  • Bestaande rijweg die in goede staat is, blijft behouden. De kleinschalige materialen naast de betonrijweg zijn in slechte staat en worden vernieuwd in printbeton wat snelheidsremmend werkt. Op deze manier kan de max. snelheid van 50km/u worden afgedwongen.
  • De huidige snelheidsremmende wegversmallingen blijven behouden, maar worden vernieuwd met plantvakken en opstaande boordstenen. Aan weerszijden van het plantvak zal een strook beton in kasseien aangelegd worden wat een alarmerend effect heeft voor naderende wegversmalling.
  • Open grachten worden zoveel mogelijk behouden, indien nodig worden ze gedempt en verplaatst. Er wordt een gescheiden stelstel aangelegd waardoor de bewoners verplicht het regenwater en vuil water moeten scheiden.

Voorliggende plannen kunnen nog aangepast worden bij de verdere technische uitwerking van de dossiers en zijn dus voorlopig.

Bekijk de voorlopige plannen:

> Kesselsesteenweg - einde Opel garage

> einde Opel garage - nr. 10

> nr. 10 - spoorweg

> spoorweg - kerkhof

> kerkhof - nr. 15

> nr. 13 - Sint-Aldegondelaan

> Sint-Aldegondelaan - nr. 35

> nr. 33 - nr. 51 (begin Kleine Puttingbaan)

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder