Delen

Nieuw voorstel voor ontwikkeling Handbogenhof

De stad zat begin juni samen met bouwheer Vanhaerents Development en architect Architect in Motion om hun lopende bouwaanvraag voor het Handbogenhof in de Kanunnik Davidlaan te bespreken. De bouwaanvraag behelst, naast de bouw van buurtondersteunende commerciële ruimtes, kantoren en een ondergrondse parkeerkelder, ook de bouw van 91 appartementen. Deze appartementen zijn verdeeld over 5 woonblokken met maximaal 6 bouwlagen. Vanuit de buurt kwam er heel wat reactie op deze aanvraag. Er werden 106 schriftelijke bezwaren en een petitielijst ingediend. Heel wat van de bezwaren handelen over de bouwhoogte en het groot aantal woonentiteiten.

Het gesprek met bouwheer en architect verliep in een zeer constructieve sfeer. Beiden zijn bereid om de lopende bouwaanvraag in te trekken en, rekening houdend met de ingediende bezwaren, een nieuw dossier uit te werken. Dit nieuwe voorstel van bouwaanvraag zal zo snel mogelijk opnieuw voorgelegd worden. 

Uitgelicht