Delen

Kennisgeving Heilig Hartziekenhuis Lier

Op 20 maart 2020 is een decreet in werking getreden i.v.m. maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.  Dit nooddecreet voert o.a. een tijdelijke afwijking in op de omgevingsvergunningsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. In het kader van dit nooddecreet bezorgde de vzw Heilig Hartziekenhuis een kennisgeving voor de oprichting van een tijdelijke constructie die dienst zal doen als noodmortuarium, alsook het inrichten van 34 bijkomende parkeerplaatsen in grasdallen.  

Bekijk hier de volledige kennisgeving die door vzw Heilig Hartziekenhuis werd ingediend.

Uitgelicht