Delen

Karthuizershof wordt ingericht als Sociaal restaurant en Sociale kruidenier

Het Sociaal restaurant en de Sociale kruidenier ‘t Hofke, beide momenteel gevestigd in de Maasfortbaan 13, verhuizen binnenkort naar Kartuizersvest 55. Beide initiatieven van vzw “Goed Gevoel” (MIVAS) kennen een groot succes. Door onder andere de beperkte uitbreidingsmogelijkheden en een verouderde infrastructuur is de huidige locatie niet meer geschikt.

De voormalige feestzaal Karthuizershof bestaat uit voldoende grote ruimtes om beide werkingen in onder te brengen. Het is bovendien centraal gelegen. Momenteel voert Stad en OCMW Lier nog besprekingen met de eigenaar, de Voorzorg, over het huurcontract. Het is de bedoeling om het gebouw voor een langere periode te huren.

Om het Sociaal restaurant en de Sociale kruidenier er te vestigen zijn enkele aanpassings- en herinrichtingswerken nodig. De bestaande keuken wordt uitgebreid en opgefrist. De ruimte bestemd voor de Sociale kruidenier krijgt een volwaardige inrichting als winkel. Er komen ook een bergruimte en kantoorruimte. De stad zal deze werken uitvoeren. De kostprijs wordt geraamd op 93.986,75 euro incl. BTW.  

Uitgelicht