Delen

Help mee tekstaffiches uit WOI te beschrijven

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren tekstaffiches het communicatiemiddel bij uitstek. Via dit kanaal werd de bevolking hoofdzakelijk geïnformeerd. De (bezettende) overheid gebruikte de tekstaffiches om de bevolking in te lichten over het oorlogsverloop en de gevolgen van de bezetting voor mens en dier. Ook (terdood)veroordelingen werden langs deze weg aangekondigd. De affiches geven een sterk beeld van het beleid van de Duitse bezetter achter de linies.

Door deze affiches kunnen we het leven in oorlogstijd beter begrijpen. Ze zijn dus erg waardevol, maar op dit moment nauwelijks ontsloten. Tot voor kort werden ze in allesbehalve optimale omstandigheden bewaard. Veel affiches werden bovendien gedrukt op minderwaardig papier of kwamen reeds beschadigd en vuil in de archieven terecht. Om deze reden liet ook het archief Lier zijn talrijke tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog(bijna 1000 unieke exemplaren!) digitaliseren via het project ‘Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog’. Dit initiatief werd geleid door het Gentse Stadsarchief en werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De gedigitaliseerde Lierse affiches moeten nu nog verder beschreven worden. Dit gebeurt via het platform van ‘velehanden.nl ‘. Hiervoor zoekt het project overal ten lande vrijwilligers. Zij koppelen van thuis uit de gegevens die vermeld staan op de affiche aan het digitale beeld van de affiche. Gezien de grote omvang van de Lierse collectie zoekt het archief vrijwilligers die zich specifiek willen focussen op de Lierse affiches.

Wil jij deelnemen? Meld je dan hier  aan. Hier vind je ook meer informatie over het project.

Specifieke vaardigheden om deel te nemen zijn niet nodig. Basiskennis van werken met pc is handig. Uitgebreide invoerinstructies zetten je op weg. Als je je hulp wil beperken tot de affiches uit Lier, dan kan je dat aangeven bij de knop ‘voorkeuren’.

affiche

Uitgelicht

Archief

Archief
Dungelhoeffsite
Paradeplein 3
2500 Lier
tel. 03 8000 314

lees verder