Delen

Steunmaatregelen bewoners, verenigingen en bedrijven

Het college van burgemeester en schepenen heeft verschillende steunmaatregelen goedgekeurd voor bewoners, verenigingen en bedrijven.

Inwoners

 • Uitstel versturen aanslagbiljetten algemene gemeentebelasting
  Het versturen van de aanslagbiljetten voor de algemene gemeentebelasting voor de natuurlijke personen wordt uitgesteld tot eind mei.
   
 • Centrumbons
  Gezinnen zullen een centrumbon van 25 euro ontvangen, alleenwonenden eentje van 10 euro. Dit betekent dat de gemeentebelasting voor Lierenaars dit jaar gehalveerd wordt én dat we tegelijkertijd stimulansen geven voor de lokale middenstand waar de bons uitgegeven kunnen worden. Handelaars die momenteel nog niet aangesloten zijn op het systeem van de centrumbons krijgen de mogelijkheid om dat alsnog te doen.

Verenigingen

 • Kwijtschelding huur stedelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur
  Verenigingen huren stedelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur meestal op grond van een retributiereglement. Tijdens deze periode van verplichte sluiting van de infrastructuur wordt de huur kwijtgescholden. Voor langdurige huur- of pachtovereenkomsten zal een pro-rata vrijstelling gegeven worden voor de sluitingsperiode.

Ondernemers

 • Opschorting gemeentelijke bedrijfsbelasting voor vrije beroepen, middenstanders en bedrijven
  Reeds bij de eerste federale maatregelen naar aanleiding van de corona-uitbraak besliste het college van burgemeester en schepenen om de gemeentelijke bedrijfsbelasting voor vrije beroepen, middenstanders en bedrijven voorlopig op te schorten. De stad gaf daarmee toen al aan dat we, naast steunmaatregelen van hogere overheden, ook als stad het nodige willen doen voor Lierse ondernemingen en hen financiële ademruimte willen geven. Zodra de situatie terug genormaliseerd is, zullen de bedrijfsbelastingen gespreid worden opgestart.
   
 • Terrasbelasting horecazaken eenmalig kwijtgescholden
  De jaarlijkse terrasbelasting voor horecazaken wordt eenmalig pro-rata kwijtgescholden voor de periode van de verplichte coronasluiting.
   
 • Huurvrijstelling horecazaken (voor eigendommen stad en OCMW Lier)
  Voor eigendommen die stad en OCMW Lier verhuurt aan horecazaken is er een huurvrijstelling van 75% voor de volledige duur van de federaal opgelegde sluiting. Indien de huurder een brouwerij is, dient deze de vrijstelling door te rekenen aan de eindhuurder.
   
 • Standrechten marktkramers kwijtgescholden
  De standrechten voor marktkramers met een vaste standplaats op de openbare markt worden kwijtgescholden. Dit voor de periode dat de markt niet mag plaatsvinden.  

Opschorting belasting innames openbaar domein

 • Heel wat bouwwerven in de stad liggen ondertussen stil. Voor innames openbaar domein voor verbouwingen die momenteel opgeschort zijn omwille van de coronacrisis, besliste het college om de belasting eveneens op te schorten voor de periode dat de werken stil liggen. Dat geldt ook voor innames waarbij het openbaar domein niet volledig vrijgemaakt is.  

Uitgelicht