Delen

Oproep artsen en verpleegkundigen

Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid lanceerde een oproep naar artsen en verpleegkundigen die zich ter beschikking willen stellen voor een ‘medische reserve’ in de strijd tegen het coronavirus. Artsen en verpleegkundigen kunnen zich melden bij het Agentschap.

Om de inschakeling van deze vrijwillige artsen en verpleegkundigen snel en adequaat te laten verlopen bij dringende ondersteuningsvragen van zorgaanbieders in onze stad, vragen wij hen om zich in eerste instantie ook aan te melden bij het stedelijke ‘meldpunt vrijwilligers’: tel. 03 283 48 88 – ma tot vr van 9.30 tot 16.30 uur. De stad gaat daarmee in op een vraag van de Huisartsenwachtenpost Pallieterland.

Uitgelicht