Delen

Gevolgen Corona voor procedure omgevingsvergunningen

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. In het nooddecreet werd opgenomen dat de Vlaamse Regering in deze uitzonderlijke situatie bepaalde dwingende termijnen, zoals een beslissingstermijn, kan opschorten of verlengen, en maatregelen kan treffen voor andere procedurele of administratieve verplichtingen, zoals de organisatie van een openbaar onderzoek of de organisatie van een hoorzitting.   

De uitgewerkte maatregelen gelden voor :

  • Lopende vergunningsaanvragen in eerste aanleg en lopende administratieve beroepen (ingediend voor 24 maart 2020)
  • Nieuwe vergunningsaanvragen en nieuwe administratieve beroepen (ingediend vanaf 24 maart 2020 t.e.m. 24 april 2020)
  • Lopende en nieuwe verzoeken en initiatieven tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning (ingediend voor 24 maart 2020 en ingediend vanaf 24 maart 2020 t.e.m. 24 april 2020)

Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden.

Kort samengevat:

  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)

De Minister, bevoegd voor Omgeving, besliste op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 als volgt verduidelijkt en aanvult :

  • De verlenging van de beroepstermijn is van toepassing voor de beslissing van omgevingsvergunningsaanvragen die genomen worden uiterlijk op 24 april 2020. 

Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Uitgelicht