Delen

Politiebesluit gouverneur m.b.t. seizoenarbeiders uit oranje of rode zones binnen Europa

T/m 30 november geldt er een politiebesluit van de gouverneur betreffende seizoenarbeiders:

 • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Antwerpen als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als rode of oranje zone is aangeduid, moeten bij aankomst in de provincie in quarantaine gaan en moeten zich meteen laten testen op het coronavirus COVID-19.
   
 • De werkgevers in de provincie Antwerpen kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet de seizoenarbeider meteen een arts naar keuze raadplegen.
   
 • De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie Antwerpen tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand luidens artikel 3 een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, moet de ganse groep worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.
   
 • Elk werkgever kijkt toe op het niet-tewerkstellen van seizoenarbeiders in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Of wanneer deze seizoenarbeiders symptomen vertonen van een luchtweginfectie, koorts of hoest.
   
 • Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van die straffen alleen.
   
 • Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking in werking en dit tot en met 30 november 2020.
   

> Lees de volledige politieverordening

Uitgelicht