Delen

Evenementen najaar 2020

Omwille van de coronacrisis nam het CBS in zitting dd. 4 mei 2020 de beslissing om alle evenementen op grondgebied Lier – Koningshooikt af te gelasten t.e.m. 31 augustus 2020.

Voor de periode september – december 2020 werd deze regeling bijgesteld. Er kan nagegaan worden of evenementen kunnen doorgaan in een aangepaste, veilige coronaversie.

Stadsevenementen en – activiteiten georganiseerd door stad en OCMW (al dan niet in samenwerking met derden) worden opnieuw toegelaten vanaf september volgens de op dat moment geldende federale, provinciale en lokale maatregelen. Met de tool COVID Event Risk Model (CERM) worden de evenementen getest of ze COVID-veilig genoeg zijn. Een gunstige groene code betekent niet automatisch een goedkeuring; dit is slechts een aanduiding. Eventueel kan een alternatief worden voorgesteld. Elk evenement/activiteit, alsook de communicatie errond wordt steeds voorgelegd aan de burgemeester ter goedkeuring of ter bevestiging van een niet-goedkeuring.

Evenementen zoals Groote Zondag, Sint-Gummarusprocessie, de aankomst van de Sint, het kerstgebeuren, … kunnen omwille van de corona-veiligheidsvoorschriften niet doorgaan in hun gewone vorm. Voor deze activiteiten wordt nagegaan of een veilig alternatief mogelijk is.

Voor de Uit in Lier-teams blijft de huidige werking behouden. Bib de Fé behoudt de huidige openingsuren (enkel namiddag), zodat scholen afzonderlijk in de voormiddag een bezoek kunnen brengen (per klas). Het LCC start opnieuw met de programmatie volgens geldende voorwaarden. Maximum 200 bezoekers worden voorlopig in CC De Mol toegelaten.

De vrijetijdsgebouwen UiT in Lier zijn verhuurbaar onder strikte voorwaarden. Zo is er per locatie bepaald wat het maximum aantal toegelaten aanwezigen is, welk type activiteit mogelijk is e.d. Verder blijven ook hier alle basismaatregelen zoals de afstandregels, handhygiëne, … gelden. Wie interesse heeft voor de huur van een locatie, neemt best contact op met Verhuur infrastructuur & Sport, online  of telefonisch 03 480 52 51. Er kan dan samen bekeken worden wat er mogelijk is afhankelijk van de locatie.

Uitgelicht