Delen

Brief actualisatie kadastraal inkomen

Kreeg jij een brief van de stad Lier met als onderwerp 'Actualisatie comfortelementen'?

Op basis van de ons gekende gegevens beschikken een heel aantal woningen in Lier niet over enkele basis comfortelementen zoals centrale verwarming of badkamer. Deze elementen hebben een invloed op de bepaling van het kadastraal inkomen en moeten dus ook gemeld worden. Veel mensen zijn zich hier niet bewust van wanneer ze bv. een badkamer of centrale verwarming installeren. Dit maakt dat eigenaars van een nieuwe woning in verhouding meer betalen dan mensen die al lang eigenaar zijn van een (oudere) woning.

Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen (KI) is geen reëel inkomen, maar een fictief inkomen dat aan elk onroerend goed (gebouwen, gronden,...) wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd. Het is wat je zou kunnen ontvangen indien je de woning zou verhuren.

Het KI geeft een indicatie van de waarde van het onroerend goed en vormt dan ook de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing en leegstandsheffing.

Het komt overeen met het jaarlijks netto-huurinkomen dat je in 1975 voor het onroerend goed zou ontvangen als je het verhuurde. Om de huidige waarde van het onroerend goed te bepalen, wordt het kadastraal inkomen jaarlijks geïndexeerd.

Actualisatie van de kadastrale inkomens

In het kader van de actualisatie van de kadastrale inkomens heeft de stad Lier beslist een actie te ondernemen waarbij wordt gepeild naar de comfortelementen in de woningen op haar grondgebied. Deze actie gebeurt in samenwerking met de diensten van het Kadaster.

Als deze toestand ondertussen is gewijzigd, dan krijg je hierbij de mogelijkheid deze situatie te regulariseren. Dit is bijvoorbeeld als je een badkamer geïnstalleerd hebt (en er voordien geen badkamer aanwezig was).

Dit heeft als gevolg dat je kadastrale inkomen gaat toenemen.

Vul het bijgevoegde formulier in

Bij de brief die je ontvangen hebt zit een formulier dat je dient in te vullen (ook indien je geen nieuwe comfortelementen in je woning hebt). Je dient dit formulier binnen de 30 dagen terug te sturen naar MEOW Antenne 105 Italielei 4 bus 10 2000 Antwerpen of via email meow.antenne.105@minfin.fed.be

Als je niet reageert binnen de 30 dagen of indien de toestand niet is gewijzigd dan kan je binnenkort een controle van de bevoegde dienst van de stad verwachten. Indien je na het ontvangen van een herinnering het formulier nog steeds niet terugbezorgt, dan kan je een boete krijgen die tussen 50 en 600 euro zal bedragen.

Wie heeft er zo'n brief gekregen?

Alle eigenaars van woningen in Lier die, volgens onze gegevens, niet over een badkamer en/of centrale verwarming beschikken kregen zo'n brief in de bus. Het kan dus zijn dat je buren, familie, vrienden,... er geen kregen.

Heb je vragen?

Laat het ons weten en neem contact op met Luc Dierckx via luc.dierckx@lier.be of op tel. 03 491 68 27.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder