Delen

Bekendmaking oprichtings- en exploitatievergunning

Bekendmaking beslissing oprichtings- en exploitatievergunning

Dossiernummer BH-0050655
Klantnummer OE-0038519

  • Gegevens van de bevoegde overheid: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
  • Gegevens over de aanvrager/exploitant: Heilig Hart Ziekenhuis vzw gevestigd Mechelsestraat 24 te 2500 Lier
  • Gegevens over de locatie/inrichting: Mechelsestraat 24 kadastraal gekend als (afd. 1) sectie K nr. 516 S

Datum beslissing: 30/08/2019
De beslissing handelt over wijzigingen in installaties van de röntgentoestellen.

> De beslissing inkijken 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Uitgelicht