meer nieuws

 • Openbaar onderzoek planwijziging afval

  Op 14/03/2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een aanpassing van het plan worden voorgesteld aan de Vlaamse Regering. Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari tot en met 13 maart 2019. Gedurende deze periode kunnen er bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overgemaakt worden.

 • Openbaar onderzoek waterbeheerplanning 19 december 2018 - 18 juni 2019

  Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan je je mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbe-heerplannen 2022-2027.

  Lees alles na op www.volvanwater.be en geef je mening en suggesties via het inspraakformulier.

 • Maatregelen Afrikaanse varkenspest

  Na de ontdekking van enkele wilde everzwijnen met de Afrikaanse varkenspest heeft het FAVV maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan.

 • Lopende openbare onderzoeken

  Bij sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Een openbaar onderzoek duurt dertig dagen.

Uitgelicht