Delen

Zonale snelheidsbeperking

De verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker is een grote bekommernis van heel wat Lierenaars. In de binnenstad en in de omgeving van scholen geldt al enkele jaren zone 30.

In de meeste andere straten geldt sinds het najaar van 2009 een zonale snelheidsbeperking. Zo creëerde de stad meer duidelijkheid en eenvormigheid over het hele grondgebied.

De zonale snelheidsbeperking in Lier en Koningshooikt is gebaseerd op volgende principes:

  • 90 km/u mag alleen nog worden gereden op de R16 (Ring) ten noorden van Plaslaar.

  • 70 km/u is toegelaten op de Ring vanaf het kruispunt met de Berlaarsesteenweg tot aan het kruispunt met Plaslaar, de hoofdassen van en naar de Ring en naar het centrum van Koningshooikt.

  • 50 km/u mag op zogenaamde wijkverzamelwegen, gebruikt om vanuit een wijk naar de dichtst bijzijnde hoofdas te rijden, en landbouwwegen. Op de, meestal smalle, landbouwwegen willen we zo sluipverkeer beperken.

  • 30 km/u geldt in de binnenstad (binnen de stadsvesten), de dorpskern van Koningshooikt, alle schoolomgevingenen en in wijken met een uitgesproken residentieel karakter, smalle straten en veel autoverkeer.

  • 20 km/u is verplicht in woonerven. Concreet betekent dat in het nieuwe gedeelte van wijk Herderin en in wijk het Looks.

Uitgelicht