Delen

Woonerf

Woonerf

Een woonerf is een buurt of wijk waarin de ‘woonfunctie’ overweegt. De toegangen en uitgangen worden aangegeven door een verkeersbord. Kinderen mogen er op straat spelen.

Verkeer is er toegelaten, maar autoverkeer is ondergeschikt aan zwakke weggebruikers. Voetgangers mogen er de hele breedte van de weg gebruiken, maar mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.

De bestuurders van hun kant mogen de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Ze mogen niet sneller rijden dan 20 km/uur en moeten zo nodig stoppen. Parkeren is mogelijk in de daartoe afgebakende vakken.

Uitgelicht