Delen

Fietsstraten in Lier

Eind vorig jaar werd het fietsbeleidsplan voor Lier goedgekeurd in de gemeenteraad. Een van de pijlers in dit fietsbeleidsplan houdt een voortdurende investering van de stad in om het comfort en de veiligheid van fietsers te verhogen. Dit gaat onder andere om de investering in veilige fietspaden op de invalswegen, fietsostrades als fietsnetwerk naar en van de stad, maar ook om het invoeren van fietsstraten. Voor deze fietsstraten kijkt de stad vooral naar schoolomgevingen en straten die het kernwinkelgebied bereikbaar maken voor de fietser.

Wat is een fietsstraat?

  • Fietsers mogen in een fietsstraat de volledige breedte van de rijbaan/rijstrook gebruiken
  • Auto’s hebben toegang tot een fietsstraat, maar mogen fietsers niet inhalen.
  • Maximum toegelaten snelheid 30 km/u.

Na een overleg met de fietsersbond over het concept fietsstraten gaf de mobiliteitsraad in februari 2018 advies. Het College van burgemeester en schepenen keurde in juni 2018 het principe fietsstraten in Lier goed. De stad wil het concept fietsstraat uittesten. Begijnhofstraat en Kanunnik Davidlaan zijn belangrijke fietsroutes tussen de vesten en het centrum. Daarnaast liggen er scholen, sportinfrastructuur en een dienstencentrum in de Kanunnik Davidlaan. De bewoners van deze straten werden begin oktober 2018 uitgenodigd voor een bewonersvergadering. De presentatie van deze avond vind je hier.

Na de heraanleg van de K. Davidlaan (begin 2019), zullen we de Begijnhofstraat en K. Davidlaan in testfase inrichten als fietsstraat. De straten worden voorzien van aanduidingen, waarna een periode van sensibilisering volgt o.a. via de scholen en het dienstencentrum. De stad volgt de verkeerssituatie in de fietsstraten op. Zo zullen er ook tellingen gebeuren en volgt er een evaluatie samen met de bewoners.

Uitgelicht

Fietsbeleidsplan 2018 - 2023

Presentatie bewonersvergadering fietsstraat