Delen

Fietsbeleidsplan 2018 - 2023

In de gemeenteraad van december 2017 werd het fietsbeleidsplan met een ruime meerderheid goedgekeurd. Met dit fietsbeleidsplan willen we antwoorden bieden op de grote uitdagingen op vlak van mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Overal winnen verplaatsingen met de fiets meer en meer aan belang en spelen ze een cruciale rol in het mobiliteitsvraagstuk, ook in Lier. Dagelijks verplaatsen honderden leerlingen, werknemers en recreanten zich met de fiets van, naar en door Lier. Dit kunnen we niet negeren en we moeten ervoor zorgen dat ze dit op een comfortabele en veilige manier kunnen doen. Bovendien willen we nog meer mensen op de fiets krijgen. Om dit te bekomen stelt het fietsbeleidsplan onder meer concreet dat tien procent van alle investeringsmiddelen naar fietsvriendelijke investeringen moet gaan.  

Fietsinfrastructuur

Het fietsbeleidsplan zet een reeks uitgangspunten en doelstellingen uit waaraan vervolgens ook concrete maatregelen en acties worden gekoppeld. Om het comfort en de veiligheid van de fietsers te verhogen zal er bijvoorbeeld blijvend geïnvesteerd worden in veilige fietspaden op de invalswegen. Door de investeringen in de fiets-o-strades wordt het fietsnetwerk naar en van de stad dan weer verder uitgebreid. Een andere actie betreft het invoeren van fietsstraten.

Wie meer fietsers wil aantrekken moet ook voldoende fietsparkeermogelijkheden aanbieden. De ambitie is om in eerste instantie tot een toename van twintig procent aan fietsstallingen te komen. Hierbij zijn de winkelas en de Grote Markt de voornaamste prioriteiten, maar er worden eveneens mogelijkheden onderzocht om het fietsstallingsprobleem in stedelijke woonbuurten aan te pakken.

Sensibilisering

Er wordt niet enkel ingezet op infrastructuur maar evenzeer op sensibilisering en educatie. Vandaag zien we dat er bij de verschillende weggebruikers frustraties leven, deze zullen enkel verdwijnen als iedereen zich aan de wegcode houdt. Alle weggebruikers moeten respect tonen voor elkaar, autobestuurders moeten voldoende afstand houden van de fietser in smalle straten, en fietsers moeten de ruimte van de voetgangers respecteren. In 2018 lanceert de stad hierrond een sensibiliseringscampagne.

> Bekijk het fietsbeleidsplan

Uitgelicht

Fietsbeleidsplan Lier