Delen

Noodnummers en nuttige nummers

Brandweer en ziekenwagen

112
www.sos112.be 

Politie

101

AA

03 239 14 15
www.aavlaanderen.org

Antigifcentrum

070 245 245
www.antigifcentrum.be

Brandweer

niet-dringend alarm: 03 488 50 00
administratie, inlichtingen: 03 8000 398 (tijdens de kantooruren)
www.brandweer-lier.be

Brandwondencentrum Antwerpen

03 217 75 95
www.brandwonden.be

Card Stop

070 344 344
www.cardstop.be

Child Focus

116 000
www.childfocus.be

Druglijn

078 15 10 20
www.druglijn.be

Gasreuk

0800 65 065
www.eandis.be

Ivarem / Diftar informatielijn

0800 90 441
www.ivarem.be

Kankerfoon

0800 15 802
www.kanker.be

Kankerlijn

0800 35 445
www.komoptegenkanker.be

Kinder- en jongerentelefoon (Awel)

102
www.awel.be

Meldpunt Misbruik, Geweld en Kindermishandeling

1712
www.1712.be

Meldpunt Discriminatie

0800 12 800
www.unia.be

Opvoedingslijn

078 150 010
www.groeimee.be

Rode Kruis Lier

105
www.rodekruislier.be

Tele-Onthaal

106
www.tele-onthaal.be

Informatie Vlaanderen

1700
www.vlaanderen.be

Zelfmoordpreventie

1813
www.zelfmoordlijn.be

Wachtdiensten

Huisartsenwachtpost Pallieterland: 0900 70 212, www.hwpp.be
Apothekers: 0903 99 000, www.apotheek.be
Tandartsen: 0903 39 969, www.tandarts.be

Ziekenhuis Heilig Hart Lier

03 491 23 45
www.hhzlier.be

Spoedgevallen

03 491 23 44

Uitgelicht