Delen

Lokale politie

Net als alle politiediensten waakt de politie van Lier niet alleen over de naleving van wetten, maar helpt zij ook mee om het evenwicht te bewaren tussen de rechten en vrijheden van elke burger enerzijds en de democratische ontwikkeling van de samenleving anderzijds.

Zij streeft hierbij naar maximale kwaliteit. Dit door continue verder te bouwen aan een gemeenschapsgerichte politiezorg. De zorg van politie Lier wordt gedragen door vijf pijlers:

  1. Contact houden met de omgeving en weten wat er leeft.
  2. Oplossingsgericht werken en niet enkel symptomen bestrijden.
  3. Samen sterk zijn, hierbij zoekt ze steeds naar partners die daarbij kunnen helpen.
  4. Informeren over wat de politie doet, wat ze gerealiseerd heeft en waarom of waarom niet.
  5. Bij dit alles mensen betrekken - zowel in onze eigen organisatie als erbuiten - die gemotiveerd aan hetzelfde doel willen werken en de mogelijkheid bieden om dit te realiseren.

De politie van onze stad beschikt over een eigen website. Je vindt er een heleboel informatie over haar werking.

Uitgelicht

Lokale Politie Lier

Paradeplein 1
2500 Lier
dringend: 101
tel. 03 491 44 00
tel. wijkwerking 03 491 44 26

lees verder

Website Lokale politie Lier