Delen

Gemeenschapswachten

Iedereen kent de Lierse stadswachten en de gemachtigd opzichters. In andere gemeenten zijn er ook nog parkwachters, lijntoezichters, bewakers van openbare parkings,…

Overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht kregen al deze niet-politionele toezichtfuncties begin 2009 een gemeenschappelijke naam: namelijk de “gemeenschapswachten”.

Gemeenschapswachten

Je herkent de gemeenschapswachten aan hun uniform bestaande uit een paarse jas, witte polo, zwarte of donkergrijze broek en zwarte of grijze schoenen. Op het uniform staat telkens de naam “gemeenschapswacht” vermeld.

De gemeenschapswachten worden ingezet om het veiligheidsgevoel van de burgers te verhogen en openbare overlast en criminaliteit te voorkomen.

De stad Lier telt momenteel 6 gemeenschapswachten. Zij werken halftijds en worden voornamelijk ingezet voor het houden van preventief toezicht in de Lierse winkelas, aan de voetgangerstunnel, op de vesten, op speelpleinen, aan de kanaaldijk en in de verschillende Lierse wijken.

Zij werken mee aan de uitbouw van de Lierse wijkwerking en voeren opdrachten uit in het kader van een wijkgerichte aanpak.  Zij houden ook toezicht tijdens Lierse evenementen, op voorwaarde dat die (mede) georganiseerd zijn door de gemeente of een andere openbare overheid.

Taken van de gemeenschapswachten:

  • Het sensibiliseren van de bevolking aangaande de veiligheid- en criminaliteitspreventie.
  • Het informeren van de bevolking om het veiligheidsgevoel te verzekeren.
  • Het informeren en signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op het vlak van veiligheid, de openbare infrastructuur, milieu en het wegennet.
  • Het informeren van automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen sensibiliseren tot het correct toepassen van de verkeersregels.
  • Helpen van scholieren, gehandicapten, en ouderen bij het veilig oversteken van de rijbaan.
  • Het uitvoeren van preventief toezicht op de openbare weg en openbare plaatsen.
  • Tijdens de zaterdagmarkt doen de gemeenschapswachten langs alle fietsenrekken in de buurt van de Grote Markt een toezichtsronde.

Vaststellers

Naast de gewone gemeenschapswachten zijn er ook de gemeenschapswacht-vaststellers.

Zij kunnen bijkomend ook inbreuken vaststellen voor feiten die aanleiding kunnen geven tot een  gemeentelijke administratieve sanctie, zoals o.a het achterlaten van zwerfvuil, wildplassen, het niet opkuisen van de hondenpoep,… Hen kan je herkennen aan de term “Vaststeller” op een stoffen armbandje aan de rechterarm.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Website veiligheid en preventie