Delen

Brandweer

De brandweer rukt uit bij brand, geblokkeerde liften, voor het opsporen van gas- en stoomlekken, hulp bij ontploffingen, instortingen en natuurrampen en bij bijenzwermen en wespennesten.

De brandweer bevrijdt geknelde slachtoffers en maakt de rijweg vrij na ongevallen. Bij ernstige incidenten stelt de brandweer het rampenplan in werking.

Voor het leegpompen van kelders kan je ook een beroep doen op de brandweer. Deze dienstverlening is alleen gratis als de wateroverlast veroorzaakt is door een overstroming of door een lek in de waterleiding onder de openbare weg.

De kazerne van de Lierse brandweer vind je aan de Hoogveldweg 97. Er is ook een vooruitgeschoven brandweerpost in Ranst.

Brandweer contacteren?

  • 112: dringend alarm (24 uur op 24) 
  • tel. 03 488 50 00: niet-dringend alarm (wateroverlast, wespen,...) (24 uur op 24)
  • tel. 03 8000 398: administratie (kantooruren)

Vergeet niet volgende zaken te melden:

  1. juiste adres van de plaats van de brand of ongeval
  2. aard en ernst van de brand of hulpverlening
  3. aantal slachtoffers, eventueel aard van de verwondingen

Meer info ook via: hulpcentrum 112 verwittigen.

De brandweer van Lier beschikt over een eigen website. Je vindt er een heleboel informatie over haar werking. De brandweer van Lier behoort tot de brandweerzone Rivierenland.

Uitgelicht

Brandweerzone Rivierenland - post Lier

Hoogveldweg 97
2500 Lier
112: dringend alarm (24 uur op 24)
tel. 03 488 50 00: niet-dringend alarm (wateroverlast, wespen,...) (24 uur op 24)
tel. 03 8000 398: administratie (kantooruren)

bezoek de site

Website Brandweer Lier

Brandweerzone Rivierenland - Retributiereglement voor het leveren van prestaties van de hulpdiensten

20 december 2016,  pdf, 115kB

Download dit bestand