Delen

Brandweer

De brandweer rukt uit bij brand, geblokkeerde liften, voor het opsporen van gas- en stoomlekken, hulp bij ontploffingen, instortingen en natuurrampen en bij bijenzwermen en wespennesten.

De brandweer bevrijdt geknelde slachtoffers en maakt de rijweg vrij na ongevallen. Bij ernstige incidenten stelt de brandweer het rampenplan in werking.

Voor het leegpompen van kelders kan je ook een beroep doen op de brandweer. Deze dienstverlening is alleen gratis als de wateroverlast veroorzaakt is door een overstroming of door een lek in de waterleiding onder de openbare weg.

Ook preventie is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de brandweer. Zo geven ze advies op (ver)bouwplannen, milieuvergunningen en voeren ze inspecties van gebouwen uit. Meer info hierover kan je terugvinden op de website van de zone.

De kazerne van de Lierse brandweer vind je aan de Hoogveldweg 97. 

Brandweer contacteren?

  • 112: dringend alarm (24 uur op 24) 
  • Voor andere, niet-dringende interventies kan je terecht op het e-loket 

Vergeet niet volgende zaken te melden:

  1. juiste adres van de plaats van de brand of ongeval
  2. aard en ernst van de brand of hulpverlening
  3. aantal slachtoffers, eventueel aard van de verwondingen

Meer info ook via noodcentrale 112.

De brandweer van Lier behoort tot de hulpverleningszone Rivierenland.

Uitgelicht

Brandweerzone Rivierenland - post Lier

Hoogveldweg 97
2500 Lier
112: dringend alarm (24 uur op 24)
tel. 015 280 280: niet-dringend alarm (wateroverlast, wespen,...) (24 uur op 24)

bezoek de site

Retributiereglement hulpverleningszone Rivierenland