Delen

De strijd tegen uitschuivers

Het strooiplan

strooiplan

  • Bij rijp op of rond bruggen worden enkel de bruggen en gevoelige plaatsen gestrooid (ovonde, tunnel en bovenkant tunnel Antwerpsesteenweg, toegang spoeddienst ziekenhuis, toegang BKO de speelmicroob, paadje van vest naar Kanunnuk Davidlaan, gedeelte Hagenbroeksesteenweg buiten de Ring).
  • Bij vriesweer en/of sneeuw worden de belangrijkste invals- en verbindingswegen en fietspaden gestrooid en geruimd.

Opgelet! In straten waar weinig verkeer is, krijgt het zout de kans niet om te werken aangezien het ingereden moet worden. Daar heeft strooien dus weinig zin. 

Bekijk bovenstaand strooiplan om de veiligste route naar je bestemming te kiezen.

Werkwijze

  • Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken heeft de stad een abonnement op Meteoservices. De weersvoorspellingen worden dagelijks opgevolgd om een juiste inschatting te  maken wanneer de strooiploegen effectief opgeroepen worden.
  • Via de Facebookpagina van de stad, www.facebook.com/stadlier kan je dagelijks volgen wanneer de strooiploegen uitrijden.

Hou voorbijgangers op de been! 

Als bewoner is het jouw verantwoordelijkheid om het voetpad voor je woning sneeuwvrij te maken. Het politiereglement van de stad Lier vermeldt dat je de sneeuw dient op te hopen aan de rand van het voetpad zodat voorbijgangers veilig kunnen passeren. Als je dit nalaat, riskeer je een administratieve boete die kan oplopen tot 350 euro.

Onze medewerkers ruimen de voetpaden die grenzen aan openbaar domein of stedelijke infrastructuur.

Enkele tips

  • Het voetpad dient sneeuw- en ijsvrij te zijn over 2/3 van de breedte, met een minimum van 1 meter.
  • Voetpaden die minder dan 1 meter breed zijn, dienen volledig vrij gemaakt te worden.
  • Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor bussen van De Lijn moet de rand van het voetpad gelegen langs de rijbaan steeds vrijgehouden worden. In geen geval mag de sneeuw op de rijbaan of het fietspad worden uitgestrooid.
  • In verkeersvrije straten en pleinen en straten waar geen voetpad is aangelegd, dien je een breedte van minimum 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of rooilijn sneeuw- en ijsvrij te maken.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder