Delen

De strijd tegen uitschuivers

Het strooiplan

Winterstrooiplan

 • Bij licht vriesweer worden enkel de bruggen en gevoelige plaatsen (ovonde, tunnel en bovenkant tunnel Antwerpsesteenweg, toegang spoeddienst ziekenhuis, toegang BKO de speelmicroob, paadje van vest naar Kanunnuk Davidlaan, gedeelte Hagenbroeksesteenweg buiten de Ring) gestrooid.
 • Bij zwaarder vriesweer en sneeuw worden de belangrijkste invals- en verbindingswegen en fietspaden gestrooid en geruimd, dit zijn de prioritaire straten. De ploegen zijn bij dit weer non-stop, tot de weerstoestand verbetert, bezig met het strooien en ruimen van deze straten.
 • Daarnaast heb je ook nog de zogenaamde B-straten. Ze worden gestrooid op voorwaarde dat de weerstoestand stabiel is bv. wanneer de sneeuw overal blijft liggen, maar er geen extra sneeuw valt. Is dat niet het geval, dan worden de strooiploegen zo vaak als nodig ingezet op de prioritaire wegen en is er geen ruimte om de andere straten sneeuw- of ijsvrij te maken.
 • De strooiwagens komen dus niet in alle straten. In straten met weinig verkeer heeft het weinig nut om te strooien. Autobanden moeten het zout immers doen inwerken in de sneeuw en als er maar weinig verkeer is, kan dit niet.

Voetgangers en fietsers

Werkwijze

 • Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken heeft de stad een abonnement op Meteoservices. De weersvoorspellingen worden dagelijks opgevolgd om een juiste inschatting te  maken wanneer de strooiploegen op stand-by gezet en effectief opgeroepen dienen te worden.
 • Sinds enkele jaren strooien we met een pekelmix. Dit werkt  zowel preventief (vóór de sneeuwval) als curatief (tijdens de sneeuw­val) efficiënter. Door de mengeling bespaart de stad bovendien tot 20% zout en is de milieu-impact kleiner.
 • Via de Facebookpagina van de stad, www.facebook.com/stadlier kan je dagelijks volgen wanneer de strooiploegen uitrijden.

Gewestwegen

Niet alle wegen en fietspaden op het Lierse grondgebied zijn van de stad. Zo is het Vlaams gewest verantwoordelijk voor een groot deel van de wegen en fietspaden buiten de Ring. Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde hier ook een strooiplan voor op. Zie ook: http://wegenenverkeer.be/winterdienst 

Hou voorbijgangers op de been! 

Als bewoner is het jouw verantwoordelijkheid om het voetpad voor je woning sneeuwvrij te maken. Het politiereglement van de stad Lier vermeldt dat je de sneeuw dient op te hopen aan de rand van het voetpad zodat voorbijgangers veilig kunnen passeren. Als je dit nalaat, riskeer je een administratieve boete die kan oplopen tot 250 euro.

Enkele tips

 • Het voetpad dient sneeuw- en ijsvrij te zijn over 2/3 van de breedte, met een minimum van 1 meter.
 • Voetpaden die minder dan 1 meter breed zijn, dienen volledig vrij gemaakt te worden.
 • Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor bussen van De Lijn moet de rand van het voetpad gelegen langs de rijbaan steeds vrijgehouden worden. In geen geval mag de sneeuw op de rijbaan of het fietspad worden uitgestrooid.
 • In verkeersvrije straten en pleinen en straten waar geen voetpad is aangelegd, dien je een breedte van minimum 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of rooilijn sneeuw- en ijsvrij te maken.

Uitgelicht

Technisch bureau

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 8000 300

lees verder

B-toer

02 maart 2017,  pdf, 13kB

Download dit bestand

Fietspaden

02 maart 2017,  pdf, 13kB

Download dit bestand

Prioritaire straten

02 maart 2017,  pdf, 13kB

Download dit bestand