Hitte en ozon

Hete zomerdagen kunnen door de hoge temperaturen en ozonpieken ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Zeker voor gevoelige personen zoals baby's en kleine kinderen, ouderen, chronisch zieken en sociaal geïsoleerde personen.

Uitgelicht