Delen

Nederlandse les

Agentschap Integratie en Inburgering

Wie Nederlands wil leren kan bij het Agentschap Integratie en Inburgering terecht voor informatie over Nederlandse taalcursussen in de regio. Aan de hand van een gesprek of test wordt je niveau en leervaardigheid ingeschat. Zo word je naar de gepaste cursus doorverwezen. Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert zelf geen taalcursussen, maar werkt samen met het volwassenenonderwijs.

Meer info:

www.integratie-inburgering.be/antwerpen
lier@integratie-inburgering.be
tel. 015 28 18 30

Centrum voor Basiseducatie

De opleidingen van het centrum voor basiseducatie staan open voor alle laaggeletterde volwassenen, ongeacht of ze Nederlandstalige onderwijs gevolgd hebben. Het opleidingsaanbod is dan ook gericht op het aanleren en verhogen van geletterdheid. Cursisten leren de basisvaardigheden: lezen, schrijven, spreken en begrijpen van het Nederlands.

Meer info

www.basiseducatie.be
tel.03 488 68 86

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Cursisten die sneller leren of reeds een basiskennis van het Nederlands bezitten kunnen terecht in één  van de Centra voor Volwassenenonderwijs. Er zijn verschillende cursussen Nederlands naar gelang het taalniveau en de vaardigheden van de kandidaat. Ook kan je hier een andere beroepsopleiding met Nederlandse taalondersteuning volgen.

Meer info

www.cvo-crescendo.be
tel. 015 41 30 45

Uitgelicht

Sociaal beleid - Diversiteit

Sociaal Huis
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 491 61 03

lees verder