Delen

Wat is discriminatie?

België heeft sinds 1981 een Antiracismewet. De discriminatiegronden zijn nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming. Later werd er een gelijkaardige wetgeving ingevoerd voor alle andere vormen van discriminatie, zoals leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, gender en zelfs taal.

Volgens de Antiracismewet is er sprake van directe discriminatie: bijvoorbeeld, men weigert een persoon toe te laten in een dancing omwille van zijn huidskleur.

En is er ook sprake van indirecte discriminatie: bijvoorbeeld, een tuinbouwbedrijf organiseert een selectie-examen voor tuinarbeiders waarbij de kandidaten een overdreven moeilijke test van het Nederlands moeten afleggen terwijl een basiskennis van het Nederlands voldoende is om de job te kunnen uitoefenen. Deze maatregel zou ervoor kunnen zorgen dat mensen met een minder goed kennis van het Nederlands automatisch uitgesloten worden.

De wet verbiedt ongewenst gedrag, intimidatie: bijvoorbeeld, een werkgever maakt voortdurend vernederende en beledigende opmerkingen over zwarten en viseert hiermee zijn Afrikaanse arbeiders.

De wet verbiedt ook het opdracht geven tot discriminatie: bijvoorbeeld, een klant geeft opdracht aan een immobiliënkantoor om niet te verhuren aan vreemdelingen.

Hoe discriminatie stoppen?

De Antiracismewet geeft slachtoffers de mogelijkheid om discriminatie te doen stoppen, door beroep te doen op een advocaat, een vakbond of een dienst die strijdt tegen discriminatie. De wet voorziet de mogelijkheid juridische actie te ondernemen voor een burgerlijke rechtbank.

De Antiracismewet voorziet ook in de bescherming van slachtoffers en getuigen van discriminatie.

Indien de rechter de discriminatie erkent, kan hij aan het slachtoffer een forfaitaire schadevergoeding toekennen. Elke situatie is echter uniek en wordt geval per geval beoordeeld.

Opgelet! Ook strafbaar

  • Aanzetten tot discriminatie, haat of geweld
  • Het verspreiden van ideeën over rassuperioriteit of rassenhaat
  • Discriminatie door overheidspersoneel
  • Discriminatie bij arbeidsbetrekkingen en bij goederen en diensten
  • Het niet naleven van een stakingsbevel
  • Het behoren tot of medewerking verlenen aan een organisatie die racisme, discriminatie of segregatie verkondigt.

Uitgelicht

Sociaal infopunt

Sociaal Huis
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 2
2500 Lier
tel. 03 8000 500

Openingsuren
ma 9-12.30 uur en 14-19 uur
di-woe-do 9-12.30 uur en 14-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder