Delen

Opvang van asielzoekers in Lier

Wist je dat... er in Lier asielzoekers worden opgevangen?

Is de opvang van asielzoekers in Lier iets nieuw?

Neen. Het OCMW van Lier heeft een LOI. Dat is een Lokaal Opvanginitiatief, een plek waarin asielzoekers tijdens hun asielprocedure materiële opvang krijgen.

Er bestaat veel verwarring over deze opvang. Je hoort wel eens dat asielzoekers een sociale woning krijgen, een leefloon en nog veel meer. Maar niets is minder waar. Tijdens de opvang in een LOI heeft de asielzoeker geen recht op leefloon of gezinsbijslag. Wel krijgen mensen in de opvang administratieve en psychosociale begeleiding en een wekelijks leefgeld voor voeding en persoonlijke hygiëneproducten.

Hoeveel asielzoekers zijn er in Lier?

Fedasil is het agentschap voor opvang van asielzoekers. Het is deze organisatie die beslist wie er in onze gemeente kan opgevangen worden. Momenteel vangt het Lierse LOI 33 asielzoekers op in 9 woningen. In 5 woningen leeft een gezin van 3 of 4 personen en in 4 andere woningen leven 3 tot 4 alleenstaande mannen samen.

Moet ik langer wachten op een sociale woning omwille van de opvang van asielzoekers?

Neen. Deze woningen zijn geen sociale woningen, het zijn opvangplaatsen die het OCMW van Lier al jaren heeft om asielzoekers tijdelijk op te vangen. Niemand moet dus langer wachten op een sociale woning omdat er asielzoekers worden opgevangen.

Waar komen de asielzoekers vandaan?

Momenteel verblijven er in het Lierse LOI mensen uit Syrië, Afghanistan, Irak, Eritrea, Palestina en Pakistan. De groep is zeer divers, net zoals de redenen waarom ze hun land zijn ontvlucht op zoek naar veiligheid en een beter leven. De federale overheid beslist of ze uiteindelijk ook asiel krijgen, of ons land weer moeten verlaten.

Als ze asiel krijgen en erkend worden als vluchteling of subsidiaire bescherming ontvangen, dan dienen ze op korte termijn eigen huisvesting te vinden en het LOI te verlaten, waarna ze verder begeleid worden bij het OCMW waar hun woning zich bevindt.

Kost deze opvang Lier geld?

Nee. De federale regering betaalt de kosten voor asielzoekers die in het LOI verblijven.

Voor vragen of meer info

Sociaal Huis OCMW Lier - ides.brabants@lier.be – tel. 03 491 67 56

Organisaties die actief zijn rond dit thema

> www.oxfam.be

> www.caritas.be

> www.dezilverenknoop.be

> www.prismavzw.be

> wereld-delen.be

> www.vluchtelingenwerk.be

> fedasil.be/nl/center/broechem

> www.vluchtelingendienst.be

> www.rodekruis.be

> www.doktersvandewereld.be

> www.aivl.be/sos-europa > refugees-welcome.be

> www.orbitvzw.be/category/campagnes/

Uitgelicht

Sociaal infopunt

Sociaal Huis
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 2
2500 Lier
tel. 03 8000 500

Openingsuren
ma 9-12.30 uur en 14-19 uur
di-woe-do 9-12.30 uur en 14-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder