Delen

Echtscheiding

Als je in België huwde en er ook wil scheiden, schrijft de burgerlijke stand van de plaats waar je trouwde dit vonnis of arrest in zijn registers. Als je in een ander land huwde, wordt dit in de burgerlijke stand van Brussel (eerste district) ingeschreven.

Nadat de rechter een uitspraak doet, stuurt de griffier een kopie van het vonnis naar de burgerlijke stand van je trouwplaats na een beroepstermijn van één maand.

Uitgelicht

Burgerzaken

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300

lees verder

Website Federale Overheidsdienst Justitie

Als ouders apart gaan wonen