Delen

Erfrechtverklaring

De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is midden 2009 afgeschaft. De stad is hier niet meer voor bevoegd.

Volgens artikel 1240 bis van het Burgerlijk Wetboek (in werking sinds 29 mei 2009) kan worden overgegaan tot deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor

In principe heb je de vrije keuze, maar in volgende gevallen is de notaris verplicht een akte op te stellen en is de financieel beheerder niet bevoegd: als er een testament is of een andere wilsverklaring huwelijkscontract onbekwame erfopvolgers (minderjarigen, onbekwaamverklaarden).

Let op: notaris en financieel beheerder kunnen weigeren indien zij met de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen.

Meer informatie

Registratiekantoor
Zwartzustersvest 24A 2800 Mechelen
Tel. 02 574 55 30
rzsj.registratie.mechelen@minfin.fed.be

Uitgelicht