Delen

Adoptie

Als je een kind adopteert, schrijft de burgerlijke stand van de woonplaats dit vonnis in zijn registers.

De adoptieprocedure zelf loopt via een notaris of de vrederechter.

Adoptieouders staan gelijk met natuurlijke ouders. Wie een kind adopteert krijgt een éénmalige adoptiepremie.

> Meer informatie via de sociale rechtenverkenner.

Uitgelicht

Burgerzaken

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300

lees verder

Website Kind en Gezin

Website Federale Overheidsdienst Justitie

Website Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking