Delen

Je stem uitbrengen

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht. Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

 1. Gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Gemeenteraad
 2. Provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
 3. Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
 4. Federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 5. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement

De provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen. Ook de Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen vallen altijd samen.

De volgende verkiezingen zijn:

 • Vlaams Parlement: 26 mei 2019
 • Kamer: 26 mei 2019
 • Europees: 26 mei 2019

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen, moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen. Meer info over het inschrijven van niet-Belgen in de kiezerslijst, klik hier. 

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd en heb je stemplicht als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen
 • je mag niet geschorst zijn of uitgesloten van het kiesrecht
 • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten

Als niet-Belg ben je stemgerechtigd en heb je stemplicht als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen
 • je mag niet geschorst zijn of uitgesloten van het kiesrecht
 • je hebt je laten inschrijven in de kiezerslijsten

Meenemen

Je gaat op de dag van de verkiezingen, tussen 8 en 14 uur, naar het stembureau dat wordt vermeld op je oproepingsbrief met:

 • je identiteitskaart
 • je oproepingsbrief

Uitzonderingen

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om je stem uit te brengen. Wil je toch je stem laten gelden, ondanks je afwezigheid? In dat geval kan je een volmacht geven aan een andere kiezer. Meer info over het geven van een volmacht of het verontschuldigen voor de verkiezingen, klik hier.

Uitgelicht

Burgerzaken

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300

lees verder

FOD Binnenlandse Zaken - Verkiezingen