Delen

Inschrijven niet-Belgen op kiezerslijst (enkel voor de Europese verkiezingen)

Niet-Belgen die de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie kunnen zich onder bepaalde voorwaarden laten inschrijven op de kiezerslijst zodat ze ook kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Opgelet! Ze kunnen (op 26 mei 2019) dus niet deelnemen aan de Vlaamse of Federale verkiezingen, maar enkel aan de Europese.

Voorwaarden

Je bent stemgerechtigd en hebt stemplicht als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen
  • je mag niet geschorst zijn of uitgesloten van het kiesrecht
  • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten
  • je moet ten laatste op de dag vóór het afsluiten van de kiezerslijst je aanvraag indienen om ingeschreven te worden

Heb je de nationaliteit van een land dat geen lid is van de Europese Unie? Dan kan je niet gaan stemmen tijdens de Europese verkiezingen.

Was je in het verleden al ingeschreven en voldeed je sindsdien steeds aan al de voorwaarden? Dan blijft je inschrijving ook gelden voor de volgende verkiezing voor hetzelfde bestuursniveau.

Procedure

Download het inschrijfformulier en geef dit volledig ingevuld af aan de onthaalbalie van het stadskantoor of het gemeentehuis van Koningshooikt. Het college van burgemeester en schepenen zal onderzoeken of je aan alle voorwaarden voldoet en beslissen over je inschrijving.

download

Uitzonderingen

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om je stem uit te brengen. Wil je toch je stem laten gelden, ondanks je afwezigheid? In dat geval kan je een volmacht geven aan een andere kiezer. Meer info over het geven van een volmacht of het verontschuldigen voor de verkiezingen, klik hier.

Uitgelicht

Burgerzaken

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300

lees verder

FOD Binnenlandse Zaken - Verkiezingen