Delen

DIFTAR container of ondergronds collectief systeem (OCT) voor huis-aan-huis afvalophaling

Het huishoudelijk restafval van de gezinnen in Lier wordt ingezameld via DIFTAR. Alle gezinnen in Lier hebben een container ontvangen of een badge voor een ondergronds collectief systeem (OCT). Om de twee weken kan de container aangeboden worden voor lediging. Gezinnen die aangesloten zijn op een ondergronds collectief systeem brengen zelf, wanneer zij het willen, hun afval naar het systeem.

Het standaarvolume van een container is 140 liter, maar er bestaan ook containers van 40 en 240 liter. Vind je dat het volume van jouw DIFTAR-container toch niet past voor de behoeften of mogelijkheden van je gezin, dan kan je een ander volume aanvragen op de gratis infolijn van IVAREM (0800 90 441). De eerste containerwissel is gratis.

Verspreid over de stad zijn er 55 OCT’s voor restafval. Je vindt ze voornamelijk binnen de stadsvesten, maar ook buiten de stadsvesten staan enkele OCT’s. Op de website van IVAREM krijg je een overzicht van de inplanting van de OCT's.

Kosten

Als je gebruik maakt van een container betaal je een kost per aanbieding én een kost per aangeboden kilogram. Ben je aangesloten op een ondergronds collectief systeem, dan betaal je een kost voor de inzameling en de verwerking.

De tarieven zijn te consulteren op de website van IVAREM.

Aanvraag

Alle info en aanvragen over DIFTAR doe je via IVAREM (gratis infolijn), tel. 0800 90 441. Klachten kan je melden via klachten@ivarem.be.

Meer weten? Klik dan op de volgende linken: 

> Wat is DIFTAR?

> Doel van DIFTAR

> Hoe werkt DIFTAR?

Uitgelicht

Website IVAREM - DIFTAR in Lier

Folder Diftar