Delen

Wettelijk samenwonen Belgen

De verklaring van wettelijke samenwoning geeft je, als niet-gehuwde samenwonenden, een aantal rechten en plichten die je enigszins kan vergelijken met deze binnen een huwelijk (bescherming van woonst, gezinslasten, eigendom van goederen,…). Een notaris kan je hierover meer vertellen.

Voorwaarden

Beide moeten:

  • een gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats hebben
  • ongehuwd zijn
  • nog niet wettelijk samenwonend zijn

Kosten

Gratis.

Aanvraag

Afspraak maken

Voor de registratie van de samenwoonst kom je, samen met de persoon waarmee je wettelijk gaat samenwonen, naar het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak (klik op het logo). De verklaring van wettelijke samenwoonst wordt in het bevolkingsregister genoteerd.

Indien je naar een andere gemeente verhuist, is het niet nodig om opnieuw te registreren indien dit reeds gebeurd is.

Meenemen

Beide identiteitskaarten.

Bewijs van registratie

De betrokkenen krijgen bij het ondertekenen van de verklaring een ontvangstbewijs. Dit bewijst dat er ooit een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend is, maar niet of het ondertussen al of niet ontbonden is. Het enige bewijsstuk is een bewijs van wettelijke samenwoonst.

Stopzetten wettelijk samenwonen

Alle info over het stopzetten van wettelijk samenwonen via www.belgium.be.

Opgelet: de wettelijke samenwoonst stopt niet als men op een apart adres gaat wonen. Daarnaast geldt voor het afleggen van een verklaring van éénzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning het volgende:

  • 191,60 euro voor betekening door de gerechtsdeurwaarder in Lier
  • 200 euro voor betekening door de gerechtsdeurwaarder in arrondissement Mechelen (buiten Lier) en voor kennisgeving met aangetekende brief aan ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente waar andere partner woont (buiten Lier)
  • 210,90 euro voor betekening door de gerechtsdeurwaarder buiten arrondissement Mechelen en voor kennisgeving met aangetekende brief aan ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente waar andere partner woont (buiten Lier)

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder