Delen

Wettelijk samenwonen Belgen

De verklaring van wettelijke samenwoning geeft je, als niet-gehuwde samenwonenden, een aantal rechten en plichten die je enigszins kan vergelijken met deze binnen een huwelijk (bescherming van woonst, gezinslasten, eigendom van goederen,…). Een notaris kan je hierover meer vertellen.

Voorwaarden

Beide moeten:

  • een gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats hebben
  • ongehuwd zijn
  • nog niet wettelijk samenwonend zijn

Kosten

Gratis.

Aanvraag

Afspraak maken

Voor de registratie van de samenwoonst kom je, samen met de persoon waarmee je wettelijk gaat samenwonen, naar het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak (klik op het logo). De verklaring van wettelijke samenwoonst wordt in het bevolkingsregister genoteerd.

Indien je naar een andere gemeente verhuist, is het niet nodig om opnieuw te registreren indien dit reeds gebeurd is.

Meenemen

Beide identiteitskaarten.

Bewijs van registratie

De betrokkenen krijgen bij het ondertekenen van de verklaring een ontvangstbewijs. Dit bewijst dat er ooit een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend is, maar niet of het ondertussen al of niet ontbonden is. Het enige bewijsstuk is een attest wettelijke samenwoonst.

Aanvraag bewijs van registratie via de toepassing 'mijn dossier'

ibz mijn dossier
Via de toepassing “mijn dossier” van het rijksregister, kan je je bewijs onmiddellijk downloaden. Je moet in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart en je computer moet uitgerust zijn met een geïnstalleerde kaartlezer. Om je bewijs (pdf) te kunnen openen, moet op je computer software staan die pdf-bestanden kan openen.

Om de aanvraag te starten, koppel je je kaartlezer aan je computer, je stopt je identiteitskaart in de lezer en klikt op volgende link: https://mijndossier.rrn.fgov.be. Er zal gevraagd worden om je pincode in te voeren.

Daarna klik je in het linkse menu op “attesten”. Je krijgt de diverse soorten attesten te zien die je kunt opvragen. Als je erop klikt, kan je op een knop “Opslaan als pdf” klikken en het attest opslaan. Dit attest werd digitaal ondertekend door het rijksregister.

Online aanvraag bewijs van registratie

Je kan dit ook online aanvragen. Het attest wordt dan per post bezorgd.

online

Stopzetten wettelijk samenwonen

Alle info over het stopzetten van wettelijk samenwonen via http://www.belgium.be.

Opgelet: de wettelijke samenwoonst stopt niet als men op een apart adres gaat wonen. Daarnaast geldt voor het afleggen van een verklaring van éénzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning het volgende:

  • 180 euro voor betekening door de gerechtsdeurwaarder in Lier
  • 185 euro voor betekening door de gerechtsdeurwaarder in arrondissement Mechelen (buiten Lier) en voor kennisgeving met aangetekende brief aan ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente waar andere partner woont (buiten Lier)
  • 195 euro voor betekening door de gerechtsdeurwaarder buiten arrondissement Mechelen en voor kennisgeving met aangetekende brief aan ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente waar andere partner woont (buiten Lier)

Uitgelicht

Burgerzaken

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300

lees verder