Delen

Waarborg voetpad

Bij het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor (ver)bouwwerken, vraagt de stad je om een waarborg te betalen voor het voetpad, fietspad, parkeerstroken in het voetpad of groenstroken die zich voor je woning of perceel bevinden.

Je betaalt de waarborg voor de start van de werken en je krijgt hem terug als je alles na de werken in dezelfde staat herstelt.

De waarborg geldt niet alleen voor schade berokkend aan het voetpad maar eveneens voor schade aan fietspaden en groenstroken van het eigen perceel én van aanpalende percelen.

Voorwaarden

De architect of bouwheer dient zelf een plaatsbeschrijving op te stellen minstens 20 dagen vóór de aanvang van de werken. Deze plaatsbeschrijving, die je tijdig aan de stad moet bezorgen, bestaat uit een gedetailleerde beschrijving van het voet- en of fietspad en eventuele groenstroken van het eigen perceel en de aanpalende percelen vóór aanvang van de werken.

Je voegt er minstens vijf foto’s bij die de totaliteit van het perceel en de aanpalende percelen omvatten. Indien de stad niet akkoord is met de ingediende plaatsbeschrijving, nemen we contact op met de bouwheer of architect om tot een gezamenlijk aanvaardbare plaatsbeschrijving te komen en dit binnen de 20 dagen na indiening van de plaatsbeschrijving.

Bij de beëindiging van de werken bezorgt de bouwheer het formulier ‘einde der werken’ terug aan de stad. We vergelijken dan de toestand vóór en na de werken. De stad kan opteren om eventuele schade in eigen beheer te herstellen.

Voor de vrijgave van de waarborgsom zijn er drie mogelijkheden:

 • Er zijn geen beschadigingen en de waarborg wordt integraal teruggestort.
 • Er zijn beschadigingen, maar de borg is toereikend. Het saldo wordt dan teruggestort.
 •  Er zijn beschadigingen en de borg is niet toereikend. Het saldo wordt aangerekend aan de bouwheer.

Kosten

 • Voor de oprichting en verbouwing van eengezinswoningen en bijgebouwen rekent de stad een forfaitaire prijs van 750 euro aan.
 • Voor handelszaken, meergezinswoningen groter dan twee woningen en andere woonprojecten betaal je per m².
 • In enkele straten in de binnenstad is dat 115 euro per m² omwille van de hoge kostprijs van de bestrating. Het gaat om de Antwerpsestraat, Grote Markt, F. Van Cauwenberghstraat, Kolverniersvest, Eikelstraat, Papegaaistraat, Lantaarnstraat, Zimmerplein, Schapenkoppestraat en F. Timmermansplein.
 • In andere straten wordt 46 euro per m² aangerekend.

Aanvraag

Telefoon

Je maakt je afspraak door telefonisch contact* op te nemen met de cel stedenbouw op het nummer 03 8000 385. Je kan ook info vragen via stedenbouw@lier.be.

* De afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op:
 • maandag  van 9u tot 12u30 en van 14u tot 19u
 • dinsdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u
 • woensdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u
 • donderdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u
 • vrijdag van 9u tot 12u30
Tijdens de schoolvakanties is de cel stedenbouw in de namiddag telefonisch niet bereikbaar (behalve op maandag).

Uitgelicht

Stedenbouw

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 385

lees verder