Delen

Omgeving: waarborg voetpad

Bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning met medewerking van een architect, wordt er door de stad een voetpadwaarborg gevraagd. Deze waarborg dekt niet enkel het voetpad, maar het gehele openbare domein tussen de perceelgrens en de rijweg. Hieronder vallen ook eventuele fietspaden, rioolkolken, grachten en groenstroken.

Voor de betaling van deze waarborg ontvang je een aparte factuur van de financiële dienst.                  

Plaatsbeschrijving en aanvang der werken

De architect of bouwheer dient zelf een plaatsbeschrijving op te stellen minstens 20 dagen vóór de aanvang van de werken. Deze plaatsbeschrijving bestaat uit een zo gedetailleerd mogelijk verslag van de staat van het voetpad aan de hand van minstens 5 foto's. Probeer zo goed mogelijk elke vorm van schade vast te leggen. Voornamelijk de foto's zijn belangrijk, maar een bondig verslag hierbij kan ook zeker helpen. Zorg er ook voor dat er in elke richting minstens 1 duidelijke overzichtsfoto wordt genomen van het voetpad en de omgeving.
Indien je geen plaatsbeschrijving bezorgt, wordt ervan uitgegaan dat het openbare domein zich in perfecte staat bevindt (conform het goedgekeurd reglement van 7/12/2013).

Ten laatste 8 kalenderdagen voor de aanvang der werken dien je het formulier ‘aanvang der werken’ in te vullen.

online

Kosten

  • Voor de oprichting en verbouwing van eengezinswoningen en bijgebouwen rekent de stad een forfaitaire prijs van 750 euro aan.
  • Voor handelszaken, meergezinswoningen groter dan twee woningen en andere woonprojecten betaal je per m².
    In enkele straten in de binnenstad is dat 115 euro per m² omwille van de hoge kostprijs van de bestrating. Het gaat om de Antwerpsestraat, Grote Markt, F. Van Cauwenberghstraat, Kolverniersvest, Eikelstraat, Papegaaistraat, Lantaarnstraat, Zimmerplein, Schapenkoppestraat en F. Timmermansplein. In andere straten wordt 46 euro per m² aangerekend.

Voltooiing der werken

Bij de beëindiging van de werken vult de bouwheer het formulier ‘einde der werken’ in. Van zodra wij dit ontvangen hebben, zal het openbare domein gecontroleerd worden door de stad. Indien dit zich in dezelfde staat bevindt als voor de werken, krijg je je waarborg integraal terug.

Eventuele onkosten voor de herstelling zullen van de waarborg worden afgehouden.

Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkele weken kan duren.

online

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder