Delen

Verhuis naar het buitenland (model 8)

 • Verhuizen naar het buitenland geef je aan bij de gemeente waar je ingeschreven bent.
 • Bepaalde categorieën van personen die soms voor lange tijd in het buitenland verblijven, behouden hun inschrijving in België en worden als tijdelijk afwezig beschouwd.

Voorwaarden

 • De aangifte van verhuis doe je ten laatste op de dag voor je vertrek.
 • Indien mogelijk meld je ook je nieuwe adres in het buitenland.
 • Je krijgt een getuigschrift van afvoering uit de bevolkingsregisters (model 8).
 • Dit getuigschrift heb je nodig om je te laten registreren bij de Belgische diplomatieke of consulaire overheden in het buitenland. Wanneer alle leden van een gezin verhuizen, mag de aangifte verricht worden door één meerderjarig gezinslid.
 • Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, dient hij bij zijn aangifte bijgestaan te worden door iemand die het ouderlijk gezag uitoefent.
 • Heb je nagelaten om je vertrek aan te geven, dan kan je een getuigschrift van afvoering uit de bevolkingsregisters (model 8) krijgen voor zover je daadwerkelijk je verblijf in het buitenland kan aantonen (attest afgeleverd door de plaatselijke overheden of door de Belgische diplomatieke of consulaire overheden).

Aanvraag

Afspraak maken

Voor de aangifte van verhuis naar het buitenland dien je naar het stadskantoor of het gemeentehuis van Koningshooikt te komen. Maak hiervoor een afspraak bij burgerzaken (klik op het logo).

Inschrijving op een consulaat of ambassade van België in het buitenland

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op een consulaat of een ambassade van België in het buitenland laat je toe gebruik te maken van dezelfde diensten als die welke de gemeentelijke diensten in België aanbieden op het vlak van het beheer van je administratief dossier. Het consulaat of de ambassade kan je helpen bij de uitreiking van een paspoort en identiteitskaart en bij zaken die te maken hebben met burgerlijke stand, nationaliteit, notariaat, pensioenkwesties en hulp en bijstand.

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en is ingeschreven in het bevolkingsregister dat door de ambassades en beroepsconsulaten van België wordt gehouden, krijgt een Belgische identiteitskaart.

Het consulaat of de ambassade zal je inschrijven op basis van het getuigschrift van afvoering uit de bevolkingsregisters (model 8) dat je kreeg bij je aangifte van vertrek. Indien je reeds in het buitenland bent, kan je je schrapping uit het bevolkingsregister van de gemeente per brief vragen of door tussenkomst van een derde persoon, die een volmacht en je identiteitskaart heeft.

Terugkeer uit het buitenland

 • De terugkeer uit het buitenland moet je aangeven bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je dan verblijft.
 • Het bewijs van inschrijving wordt naar de gemeente van de laatste hoofdverblijfplaats gezonden, die het persoonlijk dossier waarover zij eventueel nog beschikt, doorstuurt naar de nieuwe gemeente van inschrijving.
 •  De procedure tot afgifte van de identiteitskaart wordt onmiddellijk ingezet.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Vlamingen in de wereld