Delen

Huwelijksdatum vastleggen, huwelijksaangifte, huwelijk

STAP 1: Trouwdag vastleggen (vanaf 1 jaar voor het huwelijk)

 • Eén van de toekomstige echtgenoten kan maximum één jaar op voorhand vanaf 9 uur 's morgens een trouwdag vastleggen. Je kan dit zowel via het online formulier doen, telefonisch (03 8000 380) of aan het het loket > maak een afspraak. De huwelijksplechtigheden zullen aaneensluitend plaatsvinden vanaf het moment dat er één huwelijksplechtigheid is vastgelegd.

  Opgelet: Om in Lier te kunnen huwen, moet één van beide partners in Lier wonen. Als je in het buitenland woont maar 1 van beide partners is Belg kan er ook in Lier gehuwd worden indien:

  - Lier de laatste woonplaats was van één van beide partners

  - Lier de geboorteplaats is van één van beide partners

  - Lier de plaats is waar een bloedverwant tot en met de 2de graad van één van beide partners woont. Het gaat om een bloedverwant in opgaande lijn (vader, moeder, grootvader of grootmoeder), in nederdalende lijn (zoon, dochter, kleinzoon, kleindochter) of in zelfde lijn (broer of zus)

 • Mogelijke trouwdagen, -uren en -tarieven:
Dinsdag

Tussen 14 en 15 uur
Gratis (trouwboekje 10 euro)

Vrijdag

Tussen 10 en 14 uur
53,60 euro (trouwboekje 10 euro)

Zaterdag

Tussen 10.30 en 12.30 uur
160,90 euro (trouwboekje 10 euro)

Indien je op een andere dag wenst te trouwen, dan dien je hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan het college van burgemeester en schepenen (259 euro - trouwboekje 10 euro). 

Receptie in het stadhuis
Aansluitend op het officiële gedeelte, kan de tweede verdieping van het stadhuis gebruikt worden voor een kleine receptie van 2 uur. Dit is enkel mogelijk bij het laatste huwelijk van de dag:

 • op dinsdag: het huwelijk van 15 uur (einde receptie om 17.30 uur)
 • op vrijdag: het huwelijk van 14 uur (einde receptie 16.30 uur)
 • op zaterdag: het huwelijk van 12.30 uur (einde receptie 15.00 uur)

De prijs voor een receptie bedraagt 200 euro.

STAP 2: Documenten ophalen en datum vastleggen voor de huwelijksaangifte/ondertrouw (vanaf 6 maanden en ten laatste 1 maand voor het huwelijk)

 • Eén van de toekomstige echtgenoten kan aan het loket een afspraak maken voor de akte van aangifte/ondertrouw, dit kan niet via de website, noch telefonisch.
 • Op dat moment wordt nagekeken welke documenten jullie nodig hebben en er wordt eveneens een kopie gemaakt van de identiteitskaarten. Documenten uit het buitenland moeten jullie zelf binnenbrengen, documenten uit België worden door ons aangevraagd.

Voor het ophalen van de documenten en het vastleggen van de huwelijksaangifte/ondertrouw maak je een afspraak. Indien je vragen hebt of meer informatie wenst, kan je ook telefoneren tijdens de openingsuren (03 8000 300).

Afspraak maken 

(klik op het logo om een afspraak te maken, de pagina opent in een nieuw venster)

 

 • Op je afspraak wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor de akte van aangifte/ondertrouw (=ondertrouw, dit betekent het volledige dossier samenstellen). Bij het maken van de afspraak krijg je documenten mee die je dan thuis rustig kan lezen en invullen:

* Vul de vakjes op het gele en roze formulier met betrekking tot persoonsgegevens in a.d.h.v. de identiteitskaarten.

* Bij verwantschap bedoelen wij broer, zuster, vader,…  wanneer er geen verwantschap is vul je ‘kennis’ in.

* Je hebt de mogelijkheid om maximum vier getuigen aan te duiden die aanwezig zijn bij je huwelijksvoltrekking en die de huwelijksakte mee ondertekenen. Dit is echter niet verplicht. Iedereen kan optreden als getuige (d.w.z. zelfs de ouders), deze personen hoeven enkel meerderjarig (=18 jaar) te zijn. 

 • In principe vindt het huwelijk plaats in het stadhuis (Grote Markt). Indien het stadhuis omwille van de trappen aan de inkom voor bruid en/of bruidegom niet voldoende toegankelijk is, kan het huwelijk ook plaatsvinden in de raadszaal van het stadskantoor (Paradeplein 2 bus 1). Deze optie dien je door te geven bij de huwelijksaangifte/ondertrouw.

STAP 3: Huwelijksaangifte/ondertrouw

De aangifte/ondertrouw gebeurt door beide huwelijkskandidaten. Indien de aangifte/ondertrouw maar door één van beiden kan gebeuren, dan moet er een gelegaliseerde volmacht van de afwezige huwelijkspartner voorgelegd worden, waaruit zijn instemming met de huwelijksaangifte blijkt.

Je brengt mee:

 • Identiteitskaarten van beide toekomstige echtgenoten.
 • Het gele formulier volledig ingevuld, op het groene formulier duid je aan wat van toepassing is.
 • Indien je werkgeversattesten of attesten voor vakbond of voorhuwelijkssparen nodig hebt, dien je het roze formulier in te vullen. Deze worden in principe onmiddellijk gemaakt.
 • Hou er wel rekening mee dat de onkosten bij de akte van aangifte/ondertrouw moeten betaald worden. Je kan cash betalen maar ook met Bancontact.

STAP 4: Huwelijk

 • Je kan met maximaal vier voertuigen tijdens de huwelijksceremonie parkeren op het vrije gedeelte vóór het stadhuis. Je dient voor alle voertuigen een tijdelijke doorgangskaart aan te vragen. Dit geldt voor elke type voertuig dat u wenst te gebruiken. Speciaal vervoer, bijvoorbeeld een bus of koets, moet u ook vermelden op het groene formulier van de huwelijksaangifte.
 • Ontvangst: in de inkomhal van het stadhuis word je opgewacht door de huisbewaarder-ceremoniemeester, hij zal de identiteitskaarten van de getuigen vragen alsook de ringen, indien deze worden uitgewisseld tijdens het burgerlijk huwelijk.

Wil je huwen in het buitenland?

Vraag dan bij de ambassade of het consulaat van het betrokken land welke formaliteiten je in orde moet brengen.

Voorwaarden

Om in Lier te kunnen huwen moet één van beide partners in Lier wonen.

Als je in het buitenland woont maar 1 van beide partners is Belg kan er ook in Lier gehuwd worden indien:

 • Lier de laatste woonplaats was van één van beide partners
 • Lier de geboorteplaats is van één van beide partners
 • Lier de plaats is waar een bloedverwant tot en met de 2de graad van één van beide partners woont. Het gaat om een bloedverwant in opgaande lijn (vader, moeder, grootvader of grootmoeder), in nederdalende lijn (zoon, dochter, kleinzoon, kleindochter) of in zelfde lijn (broer of zus)

Uitgelicht

Burgerzaken

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300

lees verder

Huishoudelijk reglement op huwelijksplechtigheden