Delen

Verlagen boordstenen en aanleg oprit (aanvragen)

Voetpaden zijn niet ontworpen om er voertuigen over te laten rijden. Om wagens toegang te verlenen tot woningen en garages dient de opbouw van een voetpad te worden aangepast en moet de boordsteen tussen het voetpad en de straat verlaagd worden. Je dient hiervoor een aanvraag te doen bij de stad.

De stad staat de aanleg van opritten uitsluitend toe voor een vergunde garage of carport. Bij heraanleg van straten kan in het kader van de uniforme inrichting van de publieke ruimte van dit principe afgeweken worden.  De afmetingen zijn beperkt tot 3 meter voor een enkele oprit en 6 meter voor een dubbele oprit. Een oprit als toegang tot een parkeerplaats in een voortuin wordt enkel toegestaan indien er voor de aanleg een een omgevingsvergunning werd afgeleverd.

Voorwaarden

  • De aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van het perceel waarvoor de verlaging van de oprit of boordsteen wordt gevraagd
  • Alle aanpassingen aan het openbaar domein worden uitgevoerd door de stadsdiensten of een aannemer die door de stad is aangeduid
  • Aanpassingen aan het openbaar domein in functie van een oprit worden enkel uitgevoerd indien er een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor de betreffende oprit
  • De kosten voor de aanpassingswerken zijn ten laste van de aanvrager

Kosten

Je betaalt 49,90 euro per m² voetpad (incl. btw), met een minimum van 373 euro voor een oprit van 3 meter en 562,20 euro voor een oprit van 6 meter.

In deze prijs zit inbegrepen:

  • uitbreken van het bestaande voetpad
  • uitbreken van de bestaande fundering van het voetpad
  • verlagen van de boordsteen
  • aanleg van een nieuwe fundering voldoende sterk voor voertuigen
  • aanleg van een oprit in klinkerbestrating

Aanvraag

Online

(Klik op het logo en vul de velden van het online formulier in)
 

Het formulier wordt automatisch verzonden. Na de aanvraag ontvangt u een factuur. Na betaling van de factuur voeren we de werken uit binnen een termijn van één maand.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder