Delen

Verkopen van producten of diensten met niet-commercieel karakter

Voor het verkopen van producten met een niet-commercieel karakter (bv. voor een goed doel) gelden specifieke voorwaarden (Koninklijk Besluit Artikel 7, gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering). 

Voorwaarden

De producten of diensten met een niet-commercieel karakter verkopen, te koop aanbieden of uitstallen is niet onderworpen aan de bepalingen van de wet indien deze activiteiten aan al de volgende voorwaarden voldoen (Koninklijk Besluit Artikel 7. § 1.):

1° ze vinden plaats met één van volgende doelen

 • menslievend doel
 • sociaal doel
 • cultureel doel
 • educatief doel (bv. miniondernemingen)
 • sportief doel
 • de verdediging en promotie van de natuur
 • de verdediging en promotie van de dierenwereld
 • de verdediging en promotie van een ambacht
 • de verdediging en promotie van streekproducten
 • steun bij een humanitaire catastrofe
 • steun bij een ramp of belangrijke schade

2° Enkel op de openbare zaterdagmarkt, blijven ze beperkt tot max. 2 per zaterdagmarkt en max. 2 per jaar per vereniging/organisatie/school.

3° In het geval van een aanvraag op de zaterdagmarkt, dient de aanvrager min. 2 weken vóór de beoogde zaterdagmarkt, een aanvraag in te dienen bij de marktmeester(s) (per mail via markt@lier.be). De toelating tot deelname wordt verkregen na toestemming per besluit burgemeester.

Buiten de zaterdagmarkt dient eveneens de burgemeester hiervoor toestemming te verlenen. Hiervoor toelating vragen doe je via www.ikorganiseerinlier.be.

4° als ze de grenzen van de gemeente overschrijdt en geen bijkomende toelating van de gemeente vereist is, dan heeft de organisatie een voorafgaande toelating gevraagd aan de Minister of de personeelsleden aan wie hij deze bevoegdheid heeft gedelegeerd.

De voorwaarde vermeld in het eerste lid, 3°, geldt niet ingeval toepassing wordt gemaakt van het eerste lid, 4°.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder