Delen

Urne thuis bewaren (aanvraag)

Je kan de urne van een dierbare thuis bewaren. Ook urnes die begraven zijn in een graf, in het urnenveld of bijgezet zijn in het columbarium mag je meenemen naar huis. Dit mag zelfs als de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft opgesteld.

Voorwaarden

Zowel de echtgeno(o)t(e) of degene met wie overledene een feitelijk gezin vormde als alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad kunnen een aanvraag indienen om een urne thuis te bewaren. Voor een minderjarige zijn dat de ouders of de voogd. Dit doe je met een gezamenlijk schriftelijk verzoek.

Men kan op elk tijdstip een aanvraag indienen.

  • Bij een kosteloze begraving kan de urne meegenomen worden op de vervaldag = 10 jaar na de begraving.
  • Bij een concessie gebeurt de ontgraving onmiddellijk na de toelating van de burgemeester om te ontgraven. De datum wordt schriftelijk meegedeeld. Gedurende 12 maanden zal er een bericht aangeplakt worden aan het graf, nis of urnenveld, alsook aan de ingang van de begraafplaats om aan de bezoeker te laten weten dat de asurne thuis wordt bewaard.

Kosten

Gratis begraving: ontgraving is gratis omdat deze op de vervaldag gebeurt.

Concessie:

  • ontgraving op de vervaldag is gratis
  • ontgraving  tijdens de duur van de concessie kost 155,40 euro. De concessie loopt nog 24 maanden verder en wordt dan stopgezet. Er is geen terugbetaling mogelijk.
  • ontgraving tijdens de duur van de concessie maar de concessie loopt geen 24 maanden meer: de concessie blijft nog 24 maanden vanaf de ontgraving en je betaalt daarvoor 64,90 euro.

De naamplaatjes aan de strooiweide kunnen voor 40 euro telkens 10 jaar blijven hangen. Na de vervaldag kan je het plaatje nog steeds mee naar huis nemen.

Aanvraag

Online

Doe je aanvraag online. Aanvraagformulieren zijn ook te verkrijgen in het afscheidscentrum aan de begraafplaats Kloosterheide, of aan de loketten van het stadskantoor.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Belastingreglement ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten of asurne 2020

19 december 2019,  pdf, 124kB

Download dit bestand