Delen

Tenlasteneming van een vreemdeling met een verblijf minder dan 3 maanden (aanvraag)

Bij een verbintenis tot tenlasteneming stel je jezelf financieel garant voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring voor een buitenlandse burger gedurende zijn verblijf in België.

Indien een niet-EER-burger (EER = Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), voor een kort verblijf van maximum drie maanden in ons land wil verblijven, moet hij het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om de kosten voor verblijf en terugkeer of doorreis te dekken.

Indien hij daarin niet slaagt, kan je als Belg of als buitenlandse burger die toegelaten is voor een verblijf voor onbepaalde duur in België, een verbintenis tot tenlasteneming (‘borgstelling’) aangaan voor de niet-EER-burger.

Aanvraag

Pdf

Je moet hiervoor het betreffende formulier - afhankelijk of het betrekking heeft op een kort of toeristisch verblijf, een studieverblijf of een samenwoonst - invullen en voorzien van je handtekening, die gelegaliseerd moet worden.

Kom hiervoor langs aan de loketten van het stadskantoor. Hiervoor maak je een afspraak.

afspraak

Meenemen

  • Het ingevulde formulier
  • Je Belgische identiteitskaart of verblijfsvergunning van onbeperkte duur
  • Bewijs van voldoende middelen van bestaan (een kopie van je drie laatste loonfiches, een pensioenfiche,…)

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Aanvraagformulier verbintenis tot tenlasteneming

10 februari 2016,  pdf, 424kB

Download dit bestand

Website vreemdelingenrecht