Delen

Standplaats openbare weg (buiten de zaterdagmarkt) (aanvraag)

Als handelaar in het bezit van een leurkaart kan je op een wederkerend tijdstip (bijvoorbeeld enkele dagen per maand of op een vaste dag in de week) producten verkopen in een verplaatsbare wagen in een bepaalde straat of op een plein.

Op volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten na een voorafgaande machtiging van de stad Lier:

  • maximum 1 plaats op de Veemarkt;
  • maximum 1 plaats op parking De Mol;
  • maximum 1 plaats op het Koningsplein, op het binnenplein t.h.v. de fietsenstallingen
  • maximum 1 plaats voor ambulante ijsverkoop op de standplaats op de Vesten t.h.v. de Antwerpsestraat (zijde Bijenhotel, i.c. op de groenstrook op de Vesten in de richting van de brug);
  • maximum 1 standplaats op de Kesselsesteenweg (direct over de brug aan de rechterzijde);
  • maximum 1 standplaats voor ambulante ijsverkoop op de brug t.h.v. het stadspark/sportvelden: het jaagpad heeft wel openbaar karakter voor voetgangers & fietsers maar blijft een private weg; eigendom van de Vlaamse Waterweg, waardoor de handelaar hier eveneens moet beschikken over een machtiging van de Vlaamse Waterweg. Deze laatsten zouden dan ook een onderbord moeten voorzien aan het C3 - verkeersbord met de melding: "uitgezonderd vergunninghouders".
  • maximum 1 standplaats voor ambulante ijsverkoop in de Schapenkoppenstraat t.h.v. de aanlegsteiger van de Moedige Bootvissers.

Parkings & openbare parken worden gelijkgesteld met het statuut van openbare weg. Iedere handelaar kan wekelijks slechts op één locatie zijn ambulante activiteit uitoefenen. De bezettingsmodaliteiten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de stad Lier.

Kosten

3,20 euro per vierkante meter.

Aanvraag

Online

Vul het online aanvraagformulier in.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Reglement openbare markten en ambulante handel