Delen

Schadevastelling teelten (aanvraag)

Extreme weersomstandigheden kunnen schade aan teelten en gewassen veroorzaken. Om het inkomstenverlies bij de professionele land- en tuinbouw enigszins te compenseren, kan je met een schadevaststelling een vrijstelling van belasting van inkomsten op deze gewassen krijgen.

Wanneer er door overmacht (onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen) schade wordt aangericht aan land- en tuinbouwteelten, in open lucht of onder glas, die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kunnen verminderen, dan kan op vraag van de getroffen land- en tuinbouwer een schadevaststelling gebeuren.

Voorwaarden

  • De land- of tuinbouwer dient een aanvraag in. Opgelet: schade kan enkel vastgesteld worden aan teelten en niet aan materieel, bedrijfsinstallatie of de veestapel.
  • De gemeentelijke schadecommissie stelt op een vastgestelde datum in aanwezigheid van de schadelijder de schade vast. Deze commissie bestaat uit: de burgemeester of zijn afgevaardigde (voorzitter), twee experts landbouwers, de belastingcontroleur en de gewestingenieur van de Vlaamse dienst Landbouw.
  • Het plaatsbezoek resulteert in een proces-verbaal dat naar alle leden van de gemeentelijke schadecommissie en de schadelijder verzonden wordt. Hij kan dit dan toevoegen aan de belastingsaangifte.

Aanvraag

Online

Je kan een verzoek tot schadevaststelling indienen via het online aanvraagformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor verdere afhandeling.

Uitgelicht

Website Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu