Delen

Samplen op de openbare weg (aanvraag toelating)

Wil je voor jouw activiteit, product, evenement,… promotie maken door het gratis uitdelen van voorwerpen (drank, snoep, cosmetica, verzorgingsproducten,…), samplen, dan dien je hiervoor een toelating te vragen.

Artikel 249 en 251 in het politiereglement stelt dat het verboden is kosteloos producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften in de openbare ruimte uit te delen zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.

Voor de aangevraagde plaats wordt er nagegaan of de plaats beschikbaar is en wordt er advies gevraagd aan de cel mobiliteit.

Voorwaarden

 • Het openbaar domein dient in reine toestand te worden achtergelaten.
 • De achtergelaten voorwerpen dienen te worden verwijderd van het openbaar domein.
 • Er mag geen vaste standplaats worden ingenomen en er mogen geen obstakels op het openbaar domein geplaatst  worden.
 • De voorwerpen dienen van hand tot hand uitgedeeld te worden en er moet een opraper voorzien worden.
 • Het normale verkeer mag niet gehinderd worden.
 • De verantwoordelijkheid van de stad kan niet ingeroepen worden bij eventuele ongevallen of schade.
 • De aanvrager moet de vergunning steeds kunnen voorleggen.

Kosten

200 euro per dag  te betalen na het verkrijgen van het aanslagbiljet van de financiële dienst conform aan het  ‘belastingsreglement  huis-aan-huis verspreiden van niet - geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten en sampling’ . De aanvraag om toelating wordt gelijkgesteld  met een ingediende aangifte.

Uitzonderingen/vrijstellingen

Van de belasting zijn vrijgesteld:

 • Het samplen in kader van doeleinden die geen handels- of nijverheidsdoel en geen winstoogmerk nastreven door onder meer (feitelijke) verenigingen zonder winstoogmerk.
 • Het samplen ter gelegenheid van een evenement welke toegelaten is door het college van burgemeester en schepenen en uitsluitend voor de locatie die werd toegestaan voor dit evenement. Onder een evenement wordt verstaan: een publieke gebeurtenis of bijeenkomst op publiek domein, met meer dan 50 al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers. Een dergelijke gebeurtenis of bijeenkomst kan verschillende oogkenmerken hebben: vrije tijdsbeleving, beleving van kunst, cultuur, muziek, sport, beurzen, braderijen, markten, kermissen, feesten en vieringen.
 • Sampling door openbare besturen of openbare diensten en onderwijsinstellingen.
 • Sampling door verenigingen aangesloten bij een door de stad erkende adviesraad.
 • Het voeren van reclame op voertuigen, die enkel betrekking heeft op beroepsactiviteit van de eigenaar van het voertuig.

Aanvraag

Online

Let wel: de afhandeling van je aanvraag duurt enkele dagen. Dien je aanvraag dus minstens 14 dagen op voorhand in.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Belastingreglement op huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten en sampling

09 januari 2014,  pdf, 33kB

Download dit bestand