Delen

Rioolaansluiting (aanvraag)

Bij de bouw van nieuwe woningen of bij structurele verbouwingen zijn meestal nieuwe rioolaansluitingen nodig voor huishoudelijk afvalwater en regenwater.

Voorwaarden

  • De aanvraag moet ingediend worden door de eigenaar en niet door een aannemer
  • Alle aanpassingen aan het openbaar domein worden uitgevoerd door de stadsdiensten of een door de stad aangeduide aannemer
  • De kosten voor aanpassingswerken zijn ten laste van de aanvrager

In straten voorzien van een gescheiden riolering, is het verplicht om gescheiden aan te sluiten. Indien de aansluitingen meer dan 50 cm van elkaar gelegen zijn, worden twee aansluitingen aangerekend.

Bij aanzienlijk verbouwingen of veranderingen aan de privéwaterafvoer, adviseren we uw afvalwater op dat ogenblik te scheiden, ook al ligt er nog geen gescheiden riolering in uw straat.

De technische bepalingen voor aansluitingen betreffen:

  • steeds twee afvoerbuizen voorzien, grijze buis voor regenwater en oranje voor afvalwater
  • de diameter van de aansluiting bedraagt minimaal 110 mm en maximaal 200 mm
  • de onderkant van de aan te sluiten buizen mag niet dieper liggen dan 60 cm onder het maaiveld
  • bij nieuwbouw of aanzienlijke veranderingen aan de privéwaterafvoer, is een keuring van de privéwaterafvoer verplicht, vooraleer er een aansluiting zal uitgevoerd worden
  • bij aansluitingen, gelegen aan een gewestweg, moet u eerst toelating vragen aan de afdeling Wegen & Verkeer van het Vlaamse gewest (wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be)

Kosten

Je betaalt 954 euro voor een rioolaansluiting (incl. btw).

Indien de kosten van de uitgevoerde werken hoger liggen dan het bedrag van de voorlopige factuur, worden de extra kosten doorgerekend.

Aanvraag

Online

(Klik op het logo en vul de velden van het online formulier in)
 

Je formulier wordt automatisch doorgestuurd. Na ontvangst van je aanvraag stellen we een voorlopige factuur op en plannen de werken in. Na betaling van deze factuur voeren we de werken uit binnen een termijn van één maand.

 

Gelieve voor technische vragen of vragen i.v.m. de uitvoeringwerken contact op te nemen met het Technisch Bureau: technischbureau@lier.be of tel. 03 8000 370.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder