Delen

Regularisatie niet-Belgen (humanitaire reden)

Humanitaire regularisatie (9bis) is een machtiging tot verblijf voor meer dan 3 maanden. Je vraagt de machtiging aan volgens artikel 9bis Verblijfswet. 

Het is een uitzonderingsprocedure: ze dient voor situaties waarbij je niet in aanmerking komt voor een andere verblijfsprocedure, maar je toch een reden voor verblijf in België hebt.

Voor een ontvankelijke 9bis-aanvraag moet je een identiteitsbewijs hebben, en aantonen dat je geen aanvraag kan gaan indienen vanuit je land van herkomst. Je moet ook een verblijfplaats in België hebben, en een bijdrage in administratieve kosten betalen.

De overheid beslist vrij of zij een 9bis-aanvraag gegrond vindt. De Verblijfswet geeft daar geen criteria voor. De criteria die de overheid in de praktijk toepast, zijn laatst toegelicht in de instructie van 19 juli 2009. Die instructie is formeel vernietigd, maar blijft in de praktijk een niet-bindende richtlijn. Toch moet de overheid elke aanvraag op zijn individuele waarde beoordelen. De overheid moet een weigering motiveren, en mag geen beslissing nemen die kennelijk onredelijk of willekeurig is. 

Meer info? Klik hier.

Voorwaarden

  • Verblijfplaats in België
  • Buitengewone omstandigheden
  • Identiteitsdocument of een vrijstelling daarvan
  • Bijdrage in administratie kosten
  • Nieuwe elementen bij een nieuwe aanvraag

Meer info? Klik hier.

Kosten

350 euro bijdrage in administratieve kosten, per persoon van 18 jaar of ouder die de 9bis aanvraag (mee) indient. Dat is een ontvankelijkheidsvoorwaarde.

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken.

In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ. 
Voor elk 18+ gezinslid is een aparte overschrijving vereist.

Het bewijs van betaling (bijvoorbeeld een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post) leg je voor bij de gemeente van je feitelijke verblijfplaats.

Aanvraag

Je aanvraag doe je in de gemeente van je feitelijke verblijfplaats. Als je een aanvraag bij een andere gemeente doet, dan neemt de gemeente je aanvraag niet in overweging.

In Lier moet je hiervoor in het stadskantoor zijn of je stuurt je aanvraag door per aangetekende brief. Ook je advocaat mag je aanvraag ondertekenen en indienen.

Maak nu je afspraak (klik op het logo)

afspraak maken

Meer informatie over hoe de aanvraag in zijn werk gaat vind je hier.

Meenemen

Bij de aanvraag: het volledige aanvraagdossier.

Je aanvraag moet een aantal verplichte documenten bevatten:

  • kopie van je identiteitsdocument, of motivering waarom je daarvan vrijgesteld bent. Dat is een ontvankelijkheidsvoorwaarde. 
  • bewijs van buitengewone omstandigheden waarom je onmogelijk of bijzonder moeilijk een verblijfsaanvraag kan indienen vanuit je land van herkomst of vanuit een ander land waar je wettelijk mag verblijven. Dat is een ontvankelijkheidsvoorwaarde. 
  • betalingsbewijs van 215 euro bijdrage in administratieve kosten, per persoon van 18 jaar of ouder die de 9bis aanvraag (mee) indient. Dat is een ontvankelijkheidsvoorwaarde. 
  • bewijzen voor alle argumenten waarom je regularisatie vraagt.

Meer info? Klik hier.
 

Bij het betekenen van de beslissing: je paspoort.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder