Delen

Referentieadres (aanvraag)

Heb je, bijvoorbeeld door de aard van je werk, geen vast adres? Dan kan je een referentieadres nemen.

Dit is een reëel adres bij familie of vrienden die beloven alle briefwisseling te bezorgen aan jou als belanghebbende.

Je kan ook een referentieadres nemen bij rechtspersonen. Dit zijn verenigingen zonder winstoogmerk die minstens 5 jaar rechtspersoonlijkheid genieten en de belangen van rondtrekkende mensen zoals foorreizigers, circusartiesten, zigeuners, binnenschippers, woonwagenbewoners ,... verdedigen of behartigen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een referentieadres moet je tot een van volgende categorieën behoren:

  • personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans - met uitsluiting van stacaravans)
  •  personen die minder dan een jaar in het buitenland verblijven voor studie- of zakenreizen
  • militairen in het buitenland en hun gezin
  • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
  • ontwikkelingssamenwerkers en hun gezin
  • personen die bij gebrek aan bestaansmiddelen geen verblijfplaats meer hebben.

Er moeten steeds bewijsstukken worden voorgelegd bij de aanvraag.

De verstrekker van het referentieadres dient aanwezig te zijn bij de aanvraag als dit om een natuurlijk persoon gaat.

Het referentieadres neemt een einde als één van de partijen dit wenst.

Kosten

Geen kosten

Aanvraag

Afspraak maken

Voor het aanvragen van een referentieadres dien je naar het stadskantoor of het gemeentehuis van Koningshooikt te komen. Maak hiervoor een afspraak bij burgerzaken (klik op het logo).

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder