Delen

Premie voor invulling leegstaande (handels)panden

Op de gemeenteraad van 29 juni 2015 werd het reglement goedgekeurd om een premie toe te kennen aan ondernemers die zich lokaliseren in het kernwinkelgebied. Het doel van deze premie is de levensvatbaarheid van prille ondernemingen te ruggensteunen, de leegstand in te dammen en de koopbinding en -attractie te stimuleren ten bate van de detailhandel in het Lierse kernwinkelgebied (1).

Doelgroep

De doelgroep voor deze premie zijn ondernemers met een commerciële activiteit. Meer bepaald gaat het dan om uitbaters van een kleinhandels-, detailhandels- of horecazaak, die rechtstreeks in contact staan met het publiek. Ook vzw’s met kleinhandelsactiviteiten die rechtstreeks in contact staan met het publiek behoren tot de doelgroep. Een aantal branches (art. 2.2 in het reglement) zijn uitgesloten.

Voorwaarden

De ondernemers moeten hun activiteit vestigen in een leegstand (handels)pand binnen het Lierse kernwinkelgebied. Ze dienen ook te voldoen aan alle reglementaire voorwaarden en vergunningen.

Het strekt tot de aanbeveling om bij de opstart van een nieuwe zaak beroep te doen op een deskundige begeleiding van je starterstraject, zoals dit bijvoorbeeld door Unizo en Voka wordt aangeboden:

Een leegstand (handels)pand wordt in het reglement gedefinieerd als een (handels)pand dat op het ogenblik van de aanvraag leegstaat of niet voor handelsdoeleinden in gebruik is. Het is hierdoor opgenomen in de het leegstandsregister van de stad Lier. Informatie over deze panden is beschikbaar bij het team ondernemen van de stad Lier.

Premie

Binnen de goedgekeurde kredieten op het budget van de stad Lier, betreft de premie een forfaitair bedrag van 8.000 euro inclusief BTW. De ondernemer kan deze premie gebruiken om zijn commerciële activiteit zo optimaal mogelijk in de markt te plaatsen. De eerste schijf van 4.000 euro wordt uitbetaald aan de ondernemer na ondertekening van het collegevoorstel én na opening van de zaak. De tweede schijf van 4.000 euro wordt uitbetaald bij voorlegging van het attest van een gevolgd starterstraject in kader van de nieuwe opening van de zaak (en niet in functie van een eventuele vroegere activiteit).

Bekijk hier het overzicht van de reeds goedgekeurde premieaanvragen.

Aanvraag

Download het aanvraagformulier:

aanvraagformulier

 

(1)    Kernwinkelgebied: De door het Lierse stadsbestuur afgebakende zones zoals voorzien in de ter goedkeuring voorliggende beleidsvisie detailhandel Lier, i.c.:

Kernwinkelgebied A3: Antwerpsestraat, Kartuizersvest oneven nummers t.e.m. 29/31 én Kartuizersvest even nummers t.e.m. 28.
Kernwinkelgebied A6: Grote Markt
Kernwinkelgebied A7: Rechtestraat

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Premiereglement commerciële invulling leegstaand gelijkvloers van (handels)panden in het Lierse kernwinkelgebied

02 juli 2020,  pdf, 332kB

Download dit bestand

Overzicht goedgekeurde premieaanvragen