Delen

Parkeerplaats personen met handicap

Deze voorbehouden parkeerplaatsen worden meestal aangevraagd door een houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap. Enkel de huidige parkeerplaatsen komen hiervoor in aanmerking. Bij elke aanvraag zoekt de stad naar een geschikte locatie zo dicht mogelijk bij de woning van de aanvrager. Bij voorkeur wordt de parkeerplaats aan het begin of einde van een parkeerstrook voorzien. Ook een goede spreiding van alle parkeerplaatsen voor personen met handicap, de hoogte van de boordstenen, eventuele oversteekmogelijkheden enz. spelen mee bij het bepalen van de meest geschikte locatie.

Omdat de parkeerplaats zich bevindt op het openbaar domein, is het gebruik niet exclusief voor de aanvrager maar voor alle houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

Parkeerplaatsen voor personen met handicap die na een tijdje niet meer gebruikt worden, worden niet geschrapt maar kunnen wel in aanmerking komen voor verplaatsing naar een locatie met een nieuwe noodzaak.

Aanvraag

Een parkeerplaats voor personen met handicap aanvragen kan online (klik op het logo).

Online
Je aanvraag wordt automatisch doorgestuurd.

Wat gebeurt er nadat je je aanvraag hebt ingediend?
 

We bekijken de mogelijkheden voor je aanvraag zo snel mogelijk. Er gebeurt een plaatsbezoek om de geschikte locatie te bepalen. Met dit voorstel wordt een tijdelijke verordening opgesteld die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Nadat de aanvraag werd goedgekeurd, wordt de plaatsing en uitvoering verder ingepland.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder