Delen

Openbaarheid van bestuur (aanvraag)

Iedereen heeft het recht bestuursdocumenten in te kijken, er uitleg over te vragen of er een kopie van te bekomen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur. De wijze waarop je een aanvraag doet en hoe het stadsbestuur die afhandelt, staat beschreven in het Decreet van 26 maart 2004.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Er zijn echter uitzonderingen. De meeste uitzonderingen dienen om iemands privacy te beschermen.

Kosten

Voor inlichtingen die opzoekingswerk vergen vragen we 41,40 euro per uur. Deze inlichtingen verstrekken we dan schriftelijk en gaan duidelijk verder dan: laten zien, het uitleg geven bij en een afschrift afleveren. Het gaat dus om ruim opzoekingswerk (meer dan 1 uur), het samenstellen van een specifiek dossier, het maken van fotokopieën ed.

  • zwart/wit 0,10 euro per fotokopie, 1 bladzijde, A4 formaat
  • kleuren 0,50 euro per fotokopie, 1 bladzijde, A4 formaat

Voor het maken van kopieën van bestuursdocumenten in het kader van het decreet op de openbaarheid van bestuur:

  • zwart/wit 0,05 euro per fotokopie, 1 bladzijde, A4 formaat
  • kleuren 0,50 euro per fotokopie, 1 bladzijde, A4 formaat

Digitale terbeschikkingstelling is in principe gratis.

Aanvraag

Online

(Klik op het logo en vul de velden van het online formulier in)

 

Je aanvraag registreren we en de beslissing tot al dan niet openbaar maken delen we mee binnen een termijn van 15 dagen na registratie. De documenten ontvang je ten laatste 30 dagen na de beslissing.

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing kan je in beroep gaan bij de “beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur”.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Retributiereglement op inlichtingen en kopies 2020

19 december 2019,  pdf, 134kB

Download dit bestand