Delen

Stap 5: na goedkeuring / weigering van je omgevingsvergunning

Bij goedkeuring

Na ontvangst van je omgevingsvergunning (dit gebeurt digitaal via het omgevingsloket) moet je rekening houden met volgende stappen:
 

1. Beslissing aanplakken

Je bent verplicht om het document 'bekendmaking' aan te plakken:

  • op de plaats waarop de vergunning betrekking heeft
  • op een goed zichtbare en leesbare plaats
  • zo dicht mogelijk bij de openbare weg
  • op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg
  • ten laatste 10 dagen na de ontvangst van de beslissing en dit gedurende 30 dagen

Je kan starten met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.
 

2. Verklaring van aanplakking terugsturen

Via het omgevingsloket dient de datum van aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning doorgegeven te worden. Dit kan ook door een mail te sturen naar omgeving@lier.be. Het is aangewezen foto’s te nemen van de aangeplakte bekendmaking; deze dienen echter niet bezorgd te worden aan de stad.

De bekendmaking heeft tot doel dat iedereen kennis kan nemen van het feit dat het college toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de stedenbouwkundige werken.
 

3. Vergunning en het bouwplan op de bouwplaats bewaren

Je moet op de bouwplaats tijdens de duur van de werken de vergunning met gewaarmerkt plan ter beschikking houden van de toezichthoudende ambtenaren.
 

4. Plaatsbeschrijving openbaar domein, waarborg voetpad en aanvang der werken 

Als voorwaarde bij de omgevingsvergunning wordt er een financiële waarborg gevraagd voor de wegenis, het voetpad, fietspad en/of de riolering. De waarborg wordt terugbetaald nadat de bouwwerken voltooid zijn. Eventuele schade zal in mindering worden gebracht. Je ontvangt voor deze betaling automatisch een factuur van onze financiële dienst.

Samenhorend met deze waarborg dien je, minstens 20 dagen voor de aanvang van de werken, een plaatsbeschrijving te bezorgen aan het team omgeving. Ten laatste 8 dagen voor de start van de werken dien je de startdatum mede te delen.

Meer informatie en het online formulier over de voetpadwaarborg, plaatsbeschrijving en aanvang der werken kan je hier terugvinden.
 

5. Leef de energieprestatieregelgeving na

De Vlaamse overheid legt aan nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen een aantal eisen op om de energieprestatie van deze woningen te verbeteren: de EPB-eisen. Je moet deze eisen volgen bij de bouw of renovatie van uw woning, Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse Overheid.
 

6. Einde van de werken meedelen

Via het online invulformulier ‘voltooiing der werken’ dien je het einde van de werken door te geven. Van zodra dit wij dit ontvangen hebben, zal ook het openbaar domein gecontroleerd worden door de stad. Indien dit zich in dezelfde staat bevindt als voor de werken, krijg je je waarborg integraal terug. Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkele weken kan duren.
 

Hoe lang blijft je vergunning geldig?

Er zijn een aantal regels waaraan je je moet houden:

  • Je kan met de werken starten tot 2 jaar nadat je een omgevingsvergunning hebt gekregen.
  • Het gebouw moet uiterlijk 3 jaar na de aanvang van de werken winddicht zijn.
  • Je mag de werken niet meer dan 2 jaar onderbreken.

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning verplicht je niet om deze ook uit te voeren.
 

Bij weigering

Informeer je bij het team omgeving hoe je project wel kans maakt op een vergunning.
 

Hoe in beroep gaan?

Je kan beroep aantekenen tegen een omgevingsvergunning of weigering bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Als je beroep wil aantekenen tegen een omgevingsvergunning van het Vlaams gewest (bij een bijzondere procedure) of tegen een vergunning verleent door de deputatie (in beroep) moet je je richten tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder